Wachtlijst bonusregeling

Heeft u nog geen vaste ligplaats in de Y-haven te Durgerdam of Marken, maar staat u hiervoor wél op de wachtlijst? Dan  is het inschrijven voor vrijwilligerstaken voor u extra interessant:

  • Indien een lid, respectievelijk diens partner of een door hem/haar afgevaardigde deskundige derde zich in de twaalf maanden voorafgaande aan de sluiting van de wachtlijst op 15 november minimaal 6 dagdelen heeft ingezet voor de vereniging, dan ontvangt het (vertegenwoordigde) lid hiervoor een ‘bonusjaar’ op de wachtlijst
  • Het wachtlijstjaar, dat de volgorde bepaalt waarin vrijgekomen boxen worden toegewezen aan een passende maat schip, wordt hiermee, uitgaande van het jaar waarin hij/zij lid is geworden van de vereniging, met één jaar verlaagd.
  • Lukt het een jaar niet zich minimaal zes dagdelen in te zetten, dan blijft het wachtlijstjaar ongewijzigd.