Ligplaatsen in de Y-havens

De vereniging heeft 143 eigen ligplaatsen, waarvan 110 in Durgerdam en 33 in Marken. In Enkhuizen krijgt Het Y elk jaar een deel van de vrijkomende ligplaatsen in de Compagnieshaven  toegewezen.
De eigen ligplaatsen worden verhuurd per seizoen. Het zomerseizoen gaat in op 15 april en duurt tot 15 oktober; het winterseizoen begint op 15 oktober en duurt tot 15 april.
Met ongeveer 500 leden zijn de wachtlijsten voor een ligplaats in onze havens te Durgerdam en Marken lang. In Enkhuizen lukt het meestal om leden in het volgende seizoen aan een box te helpen.
Om  vervuiling van de lijst tegen te gaan dienen leden ieder jaar opnieuw en wel vóór 15 november  aan te geven of ze voor het  volgende jaar voor een eventueel beschikbaar komende ligplaats in een van de Y-havens in aanmerking wensen te komen.  

Dit kan uitsluitend via het aanvraagformulier op deze site of per post, te adresseren aan: Zeilvereniging het Y - Wachtlijst, Durgerdammerdijk 116a,1026 CG Durgerdam. Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen mits voorzien van lidnummer en volledige scheepsgegevens. Op de site worden de gegevens uit de ledenadministratie voor u ingevuld, maar controleert en corrigeert u deze waar nodig wel.

Toewijzing van beschikbaar gekomen ligplaatsen vindt vervolgens plaats conform de actuele wachtlijst op 15 november, op volgorde van lidmaatschapsduur (zie ook artikel 8.b. van het Jachthavenreglement),  eventueel verhoogd met in het kader van de vrijwilligersregeling verdiende bonusjaren.