Ligplaatsen in de Y-havens

De vereniging heeft 145 eigen ligplaatsen, waarvan 110 in Durgerdam en 35 in Marken. 
De ligplaatsen worden verhuurd per seizoen. Het zomerseizoen gaat in op 1 april en duurt tot 31 oktober; het winterseizoen begint op 1 november en duurt tot 31 maart.
Met ongeveer 500 leden zijn de wachtlijsten voor een ligplaats in onze havens te Durgerdam en Marken lang.

Om  vervuiling van de lijst tegen te gaan dienen leden ieder jaar opnieuw en wel vóór 1 november  aan te geven of ze voor het  volgende jaar voor een eventueel beschikbaar komende ligplaats in een van de Y-havens in aanmerking wensen te komen.  

Dit kan uitsluitend via het aanvraagformulier op deze site. 

Toewijzing van beschikbaar gekomen ligplaatsen vindt vervolgens plaats conform de actuele wachtlijst op 1 november (zie hiervoor artikel 9.2.1. van het havenreglement),