Havenreglement en huisregels

De regels voor de huur en het gebruik van ligplaatsen in de jachthaven van het Y te Durgerdam en het jachthavendeel van het Y te Marken zijn vastgelegd in het jachthavenreglement van de vereniging.

In aanvulling op het havenreglement geldt een aantal huisregels.

Stroomaansluiting
U bent zelf verantwoordelijk voor de stroomafname van uw ‘eigen’ stroomaansluiting en zolang deze aansluiting niet op slot zit, kunnen ook derden hier gebruik van maken.
Zorg er daarom in uw eigen belang  voor dat bij het verlaten van uw box of bij het niet afnemen van stroom, het slotje erop zit. U bent financieel aansprakelijk voor de gemeten stroomafname van uw aansluiting!!!

Afval
De afvalcontainers mogen uitsluitend worden gebruikt voor huishoudelijk afval. In Durgerdam dient glas in de daarvoor bestemde gele glasbak te worden gedeponeerd. Grofvuil e.d. behoort u zelf af te voeren.

Vakantie, weekend of dagje weg?
We kennen allemaal artikel 10, lid 7 van ons Havenreglement waarin staat dat elke ligplaatshouder de havenmeester dient te melden hoe lang hij/zij geen gebruik zal maken van ´zijn´ ligplaats. De havenmeester weet dan voor hoe lang deze plaats beschikbaar is voor passanten.  Bent u vergeten zich voor vertrek af te melden, doe dit dan alsnog telefonisch.

Komt u eerder terug dan gepland, laat dit dan uiterlijk voor 12:00 uur op de dag van terugkeer aan de havenmeester te weten. Alleen dan kan de havenmeester garanderen dat uw box vrij is.

Tijdens de Hemelvaart- en Pinksterweekenden kent Durgerdam vaak meer dan 50 passanten per dag en we zien er graag nog meer. Zij betekenen voor de club meer inkomsten, en dat voelt u in uw portemonnee wanneer de nieuwe ledentarieven worden vastgesteld!

Werk dus allemaal mee en laat de havenmeester weten wat uw plannen zijn!