Jachthaven Marken

Hoewel de Marker bevolking al eeuwenlang bij de visserij was betrokken, werd de havenkom pas in 1830 aangelegd. Marken leverde intussen al menig schipper of stuurman voor de walvisvaart. Het karakteristieke stratenpatroon dat veel vissersdorpen kenmerkte is er tot op de huidige dag bewaard gebleven. De pittoreske huisjes trekken jaarlijks veel toeristen en u kunt in een klein maar fijn museum kennis nemen van veel bijzonderheden over de geschiedenis van het voormalige eiland.

Markenpiet

Havenmeester Piet Roos, telefoon: 06-53179174

Voorzieningen

  • Water en elektra op de steigers
  • gratis WIFI
  • Douches en toiletten

Proviandering

  • Supermarkt
  • Restaurants

Parkeren

Marken is autoluw. Voor bezoekers en gasten is er een groot bewaakt parkeerterrein bij de ingang van het dorp, tegenover de supermarkt.

Openbaar vervoer

Busdienst Amsterdam-Marken v.v., eenmaal per halfuur.

Westhaven

Als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee is ook op Marken de visserij zwaar getroffen, maar er ontstonden wel mogelijkheden voor de recreatievaart. Zeilvereniging Het Y heeft een verzoek ingediend voor een jachthaven op Marken. Na een gunstige beschikking is die gebouwd en op 7 juni 1975 feestelijk geopend.
Aanvankelijk waren de rond- en platbodems er verre in de meerderheid. Nu is de verhouding vrijwel één op één. Toch wordt getracht in deze haven het aandeel klassieke vaartuigen binnen het schepenbestand zoveel mogelijk te bevorderen.
De haven heeft 33 ligplaatsen en wordt beheerd door de havencommissaris van Durgerdam en Marken in samenwerking met de havencontactpersoon van Marken, Bouke Blijdestein (06 51660839).
Afhankelijk van zomer- en winterpeil en op- en afwaaiend water is de diepte er 2,40 tot 2,80 meter.

Vaste ligplaatsen voor het zomerseizoen worden aan leden toegewezen volgens de wachtlijst procedure.
Voor het winterseizoen zijn er doorgaans ook ligplaatsen beschikbaar voor niet-leden. Ga hiervoor naar het aanvraagformulier voor een winterligplaats.

Liggeld van passanten wordt door de leden zelf geïncasseerd, meestal verzorgd door Piet Roos (06-53179174).
De voorzieningen zijn beperkt tot stroom en water op de steigers, omdat men het aanzien van de haven niet door moderne voorzieningen wil laten verstoren. Wel is er in de hele haven gratis WiFi beschikbaar. De sanitaire voorzieningen kunt u vinden het toiletgebouw op de kop van de haven.
Iedereen die oog heeft voor ons historisch erfgoed heeft alleen daarom al voldoende reden Marken meer dan eens aan te doen. Op eigen kiel varend is dat gewoon een must.