Historie van de Zv Het Y

Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning
op het honderjarig bestaan op 18 november 1985

Erepenning75

Hoe het begon

Zeilvereniging Het Y, medeoprichter van het Watersportverbond


Zoals de naam al doet vermoeden, ligt de oorsprong van Zeilvereniging Het Y in Amsterdam. In 1884 besluit een aantal zeilers dat regelmatig op het IJ zeilt, een 'bond' op te richten. Men denkt aan een overkoepelende organisatie waarvan zowel verenigingen als personen lid kunnen worden. Nadat dit besluit is uitgevoerd, blijken de gevestigde verenigingen echter niet bereid zich onder het gezag van een dergelijke organisatie te stellen.
Eind 1884 komen opnieuw enkele IJ-zeilers in het Amsterdamse bierlokaal Bavaria bijeen. Een georganiseerde eerste tocht, naar Zaandam, valt zozeer in de smaak dat dit op 3 april 1885 resulteert in oprichting van Zeilvereeniging Het IJ (dan nog gespeld met de lange IJ).

Mignon

In 1890 heeft het oorspronkelijke initiatief alsnog succes als de oprichters van Zeilvereeniging Het IJ -gesteund door anderen- opnieuw het voortouw nemen en het verbond wordt opgericht van de “Verbonden Zeilvereenigingen van Nederland en België. Zo stond Het Y aan de wieg van wat later het Koninklijk Nederlands Watersportverbond ging heten, nu algemeen bekend als hét Watersportverbond.

 

Presentielijst oprichting

 

 

Het Y moet de eerste verenigingshaven aan de Westerdoksdijk in 1919 verlaten omdat de gemeente Amsterdam, na gereedkomen van het Centraal Station in 1889, andere plannen heeft met dit gebied. De nieuwe haven komt ook aan het IJ, maar nu aan de overkant, bij de Grasweg. De bouw van het nieuwe clubhuis en andere voorzieningen drukken zwaar op het financiële plaatje van de vereniging. Ook de crisisjaren ’30 doen Het Y geen goed.  Op 11 mei 1940, een de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog, brandt de haven bijna uit door een grote oliebrand op het complex van de Shellraffinaderij naast de haven.

Brand

De opslagtanks zijn door Engelse officieren aangestoken om te voorkomen dat de oliereserves in Duitse handen zouden vallen. Na de oorlog wil Shell uitbreiden en dringt aan op verhuizing van Het Y. Toch ziet de toekomst er zonnig uit. In Durgerdam wordt een nieuwe plek gevonden voor een jachthaven en herstelbetalingen voor de in de oorlogsjaren geleden schade bieden een oplossing voor de knellende financiële problematiek. Op 26 april 1952 wordt de nieuwe haven officieel door burgemeester d'Ailly geopend. Aanvankelijk maakt het bestuur zich nog ernstig zorgen of men de haven wel vol kan krijgen. Nu is er al sinds jaren een aanzienlijke wachtlijst. Later komen daar nog dependances in Enkhuizen (1969) en Marken (1975) bij zodat Zeilvereniging Het Y nu in drie havens aan het IJsselmeer faciliteiten biedt: Durgerdam, Marken en Enkhuizen.

 

Lees meer over de geschiedenis van Zv Het Y in de jubileumuitgaven op de pagina Leestafel / Publicaties in de Stamtafel.

 Kaart van Bartholomeu Simonsz uit 1590 (het westen boven, Durgerdam linksonder)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart van Bartholomeu Simonsz uit 1590 (het westen boven Durgerdam linksonder) 

 

 De fieur tooren de hoek van t Eij, 1740

 

 

De haven aan de Durgerdammerdijk, 1900De haven aan de Durgerdammerdijk, 1900 

De Durgerdammerdijk met de haven van Durgerdam. Op de achtergrond de Hervormde kerk, 1900

 De Durgerdammerdijk met de haven van Durgerdam. Op de achtergrond de Hervormde kerk, 1900

 Oud Durgerdam

 

 Vlakbij de hoek van de Kapel.

Dijkherstel, Durgerdammerdijk 82 101, rechts de Hervormde Kerk

Dijkherstel, ook toen.

Durgerdammerdijk met de jachthaven van Durgerdam, 11 11 1960

 11 november 1960

 11 november 1960

11 november 1960

Durgerdam, Y haven, 11 november 1960

11 november 1960

 

Oude opnamen op Youtube:
Zeilwedstrijden ter gelegenheid van 40-jarig jubileum van de Amsterdamse Zeilvereniging Het Y (1925)

© 2017 Zeilvereniging Het Y