Zeilvereniging Het Y werd opgericht op 3 april 1885 en is een van de tien oudste zeilverenigingen van het land. Kende de vereniging in 1885 nog een bescheiden aantal  leden, ruim een eeuw later is het ledental uitgegroeid tot bijna 500 personen en beheert de vereniging ongeveer 140 ligplaatsen, verdeeld over drie havens: Durgerdam, Marken, en Enkhuizen.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de watersport in het algemeen en die van de zeilsport in het bijzonder te bevorderen. Daartoe onderneemt ZV Het Y jaarlijks een breed scala aan activiteiten. Zo organiseert zij traditiegetrouw de jaarlijkse Y Toren Race, die nationaal wordt gezien als de eerste grote zeilwedstrijd op het IJsselmeer aan het begin van het zeilseizoen. Daarnaast worden diverse evenementen en toertochten georganiseerd door de evenementencommissie,  is er wedstrijdzeilen op dinsdagavond en is er een programma voor jeugdzeilen. In de wintermaanden is het clubschip in Durgerdam de plaats van samenkomst voor ledenvergaderingen, cursussen, lezingen en gezelligheid. Viermaal per jaar verschijnt ons clubblad Het Y Journaal, elke maand de nieuwsbrief (per email).

Een belangrijk principe van onze vereniging is zelfwerkzaamheid.

Niet alleen de organisatie van de vereniging, de wedstrijden en de evenementen, maar ook een deel van het beheer en het onderhoud van de eigen havens wordt door de leden zelf uitgevoerd. Voorwaarde voor toelating als lid van de vereniging is dan ook dat u een actief zeiler bent en bereid bent aan activiteiten van de vereniging deel te nemen.

Meerjarenplan

In 2017 nam de Algemene ledenvergadering van de vereniging een meerjarenplan aan voor de periode tot 2027. Het bestuur laat zich in principe door dit plan leiden bij het voorstellen van investeringen aan de ledenvergadering. Belangrijke uitgangspunten zijn:

  1. Het gaat om investeringen in een levendige vereniging in de breedste zin (ook, maar niet alleen, in de infrastructuur van de havens)
  2. We zien een toename van het gebruik van de havens als verblijfs- en recreatieplek, niet alleen als ‘botenstalling’
  3. De alom voorspelde ‘veroudering’ van ledenbestanden van watersportverenigingen valt voor het Y nogal mee: gezien de instroom van nieuwe leden (met een gemiddelde leeftijd van rond de 50 jaar) verwachten wij de komende tien jaar nog altijd mensen op de wachtlijst te hebben (op het moment rond de 75 per jaar) 
  4. Ook de komende 10 jaar willen wij een vereniging blijven met veel zelfwerkzaamheid van leden. Vaak zijn daarom alleen materiaalkosten begroot.
  5. We willen nadrukkelijk niet alleen nadenken over leden met een ligplaats in één van onze havens maar ook voor leden op de wachtlijst of die gewoon lid zijn ‘om bij de club te horen’, zoals meedoen aan evenementen, wedstrijden, etc.