Zeilvereniging Het Y werd opgericht op 3 april 1885 en is een van de tien oudste zeilverenigingen van het land. Kende de vereniging in 1885 nog een bescheiden aantal  leden, ruim een eeuw later is het ledental uitgegroeid tot bijna 500 personen en beheert de vereniging ongeveer 150 ligplaatsen, verdeeld over drie havens: Durgerdam, Marken, en Enkhuizen.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de watersport in het algemeen en die van de zeilsport in het bijzonder te bevorderen. Daartoe onderneemt ZV Het Y jaarlijks een breed scala aan activiteiten. Zo organiseert zij traditiegetrouw de jaarlijkse Y Toren Race, die nationaal wordt gezien als de eerste grote zeilwedstrijd op het IJsselmeer aan het begin van het zeilseizoen. Daarnaast worden onder meer een voorjaars- en een najaarstocht op het IJsselmeer of  Waddenzee gevaren,  is er wedstrijdzeilen op dinsdagavond en is er een programma voor jeugdzeilen. In de wintermaanden is het clubschip in Durgerdam de plaats van samenkomst voor ledenvergaderingen, cursussen, lezingen en gezelligheid. Viermaal per jaar verschijnt ons clubblad Het Y Journaal.

Een belangrijk principe van onze vereniging is zelfwerkzaamheid.

Niet alleen de organisatie van de vereniging, de wedstrijden en de evenementen, maar ook een deel van het beheer en het onderhoud van de eigen havens wordt door de leden zelf uitgevoerd.
Voorwaarde voor toelating als lid van de vereniging is dan ook dat u bereid bent de handen uit de mouwen te steken.