Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden
Ereleden worden op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering als zodanig benoemd door de algemene vergadering wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden van verdienste
Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Samen vormen zij een mooie 'erelijst' van leden van de vereniging. Op de seizoensopening 2018 onthulde Gerrit van Empel een roer waarop deze ereleden en leden van verdienste zijn vermeld:

Ereleden: 1887: JC van de Poll; 1887: Cor Jaski; 1898: Eduard Crone; 1912: P.A. de Lang; 1914: W. Juchter; 1919: C. Schmidt; 1949: Jim Brouwer; 1955: Paul Nieman; 1965: F. Herkenhof ; 1967: W.de Vries Lentsch sr.; 1977: Th.W. van Beek; 1977: K.H. Brouwer; 1977: F.Dijkstra; 1985: Tjebbe Westendorp; 1995: Siebe de Boer; 1997: Bouk Wiebenga; 1997: Thieu van Houtert; 1997: Bruno Bouberg Wilson; 1998: Evert Serné; 2003: Ben van Huijstee; 2005: Klaas Sijne; 2011: Jaap Brugman; 2018: Henk Keuch

 Leden van verdienste: 2008: Maja Wijgh - v.d. Ploeg; 2008: Shimón Borensztajn; 2008: Ger Langhout; 2008: Leen Schulting; 2018: Gerrit van Empel

Paul Niemanprijs

Paul niemanprijsDe Paul Niemanprijs is een wisselprijs: die wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur toegekend aan een gewoon lid, dat een bijzondere prestatie voor de vereniging heeft geleverd. De Paul Niemanprijs is genoemd naar een van de legendarische voorzitters van ZVhetY: tijdens zijn voorzitterschap verhuisde de vereniging van de omgeving van het Shell-terrein aan Het IJ (nu Amsterdam Toren) naar Durgerdam. Nieman was om meerder redenen legendarisch (al heeft dat natuurlijk niets met de latere laureaten te maken); in het jubileumboek 'Zout en Zoet' (ook digitaal te vinden op onze Leestafel (onder Stamtafel op deze website) lezen we op pag. 31:"Mensen uit die begintijd die opvielen? Nou Paul Nieman bijvoorbeeld. Ja, waar die prijs naar genoemd is. Die had een zeilsloep. Zijn vrouw had een dure hoedenzaak in de Leidsestraat, maar die kwam zelden mee. Hij was een echte Don Juan, een machtige man. Die heeft heel wat liefjes in zijn boot een eindje mee uit varen genomen." De Paul Niemanprijs wordt al weer vanaf 1961 uitgereikt en tot de winnaars behoren veel ook nu nog bekende leden van de vereniging. 

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering kreeg Kees den Hollander de prijs. Kees was tussen 2008 en 2013 Havencommissaris voor Enkhuizen en bestuurslid. Eind 2010 ging hij ook aan het werk in de webcommissie en halverwege 2011 nam hij het voorzitterschap over. Sinds die tijd is er veel tot stand gebracht: De webcommissie (verder bestaande uit Mendel Stecher, Marc Stotijn en Jeroen Hoogeveen) zorgt voor onze website (zowel technisch als het inhoudelijk up-to-date houden) vaak in samenwerking met de betreffende commissies, bestuur, etc. maar ook voor het minder zichtbare systeembeheer. In de loop der jaren is de website opgezet en later weer gemigreerd naar de huidige vorm en hebben we met onze hele ledenadministratie, havenbeheer, facturering, etc. etc. één compleet administratiesysteem, dat door Kees wordt beheerd, Dat is een klus, die qua inspanning minstens vergelijkbaar is met een bestuurslidmaatschap, en die hij - soms letterlijk dag en nacht - met grote precisie en vasthoudendheid uitvoert. Het bestuur vond dat deze jarenlange inspanning, die vooral achter de schermen verricht wordt (je merkt er pas iets van als het mis gaat, en dat is bij onze vereniging zeer zelden!) het meer dan verdiende om beloond te worden.

Naast de wisseltrofee staan alle winnaars van de prijs sinds 1961 vermeld op het grote stuurwiel in de clubark.