Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden
Ereleden worden op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering als zodanig benoemd door de algemene vergadering wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Tableau van Ereleden

B.J.M. Bouberg Wilson
J. Brugman
M.W. van Houtert
B. van Huijstee
E.J.D. Serné
K. Sijne
B. Wiebenga

 

Leden van verdienste
Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Tableau van Leden van Verdienste

S. Borensztajn
G.D. Langhout
L. Schulting