Ereleden en Leden van Verdienste

Ereleden
Ereleden worden op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering als zodanig benoemd door de algemene vergadering wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Leden van verdienste
Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of van de algemene vergadering benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Samen vormen zij een mooie 'erelijst' van leden van de vereniging. Op de seizoensopening 2018 onthulde Gerrit van Empel een roer waarop deze ereleden en leden van verdienste zijn vermeld:

Ereleden: 1887: JC van de Poll; 1887: Cor Jaski; 1898: Eduard Crone; 1912: P.A. de Lang; 1914: W. Juchter; 1919: C. Schmidt; 1949: Jim Brouwer; 1955: Paul Nieman; 1965: F. Herkenhof ; 1967: W.de Vries Lentsch sr.; 1977: Th.W. van Beek; 1977: K.H. Brouwer; 1977: F.Dijkstra; 1985: Tjebbe Westendorp; 1995: Siebe de Boer; 1997: Bouk Wiebenga; 1997: Thieu van Houtert; 1997: Bruno Bouberg Wilson; 1998: Evert Serné; 2003: Ben van Huijstee; 2005: Klaas Sijne; 2011: Jaap Brugman; 2018: Henk Keuch

 Leden van verdienste: 2008: Maja Wijgh - v.d. Ploeg; 2008: Shimón Borensztajn; 2008: Ger Langhout; 2008: Leen Schulting; 2018: Gerrit van Empel