Paul Nieman prijs

 Paul niemanprijsDe Paul Niemanprijs is een wisselprijs: die wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur toegekend aan een gewoon lid, dat een bijzondere prestatie voor de vereniging heeft geleverd. Naast de wisseltrofee staan alle winnaars van de prijs sinds 1961 vermeld op het grote stuurwiel in de clubark.

De Paul Niemanprijs is genoemd naar een van de legendarische voorzitters van ZVhetY: tijdens zijn voorzitterschap verhuisde de vereniging van de omgeving van het Shell-terrein aan Het IJ (nu Amsterdam Toren) naar Durgerdam. Nieman was om meerder redenen legendarisch (al heeft dat natuurlijk niets met de latere laureaten te maken); in het jubileumboek 'Zout en Zoet' (ook digitaal te vinden op onze Leestafel (onder Stamtafel op deze website) lezen we op pag. 31:"Mensen uit die begintijd die opvielen? Nou Paul Nieman bijvoorbeeld. Ja, waar die prijs naar genoemd is. Die had een zeilsloep. Zijn vrouw had een dure hoedenzaak in de Leidsestraat, maar die kwam zelden mee. Hij was een echte Don Juan, een machtige man. Die heeft heel wat liefjes in zijn boot een eindje mee uit varen genomen." De Paul Niemanprijs wordt al weer vanaf 1961 uitgereikt en tot de winnaars behoren veel ook nu nog bekende leden van de vereniging. 

Recente winnaars zijn:

Najaarsvergadering 2018: Hans Knapper

Na jaren een wat noodlijdend betsaan te hebben geleden heeft Hans de bar weer  weer op poten gezet als centraal middelpunt in het verenigingsleven. In de eerste plaats door er vijf jaar lang zelf veel tijd in te stoppen, maar ook door voldoende leden enthousiast te maken om er aan bij te dragen en dit geweldig te organiseren. Hans heeft het niet bij het standaard takenpakket van de barcommissaris gelaten, maar pro-actief rondgekeken wat er nodig is om dit onderdeel beter te laten draaien.  Door zijn betrokkenheid bij de wedstrijdcommissie kon deze zich concentreren op de wedstrijdorganisatie, zonder zich te hoeven bekommeren over al het geregel en verzorgen van de walactiviteiten rondom de bar.  Hans vervulde zijn functie zo goed en soepel dat er ten onrechte werd gedacht dat  het allemaal vanzelf ging. Dat er binnen de vereniging niets vanzelf gaat werd snel duidelijk toen Hans zijn functie neerlegde. Gezondheidsproblemen stonden inwerken en overdracht in de weg, wat natuurlijk niet hielp. 

Gelukkig zijn die gezondheidsproblemen goeddeels achter de rug en zien we Hans niet alleen weer regelmatig op de haven, hij heeft ook weer nieuwe taken op zich genomen, met name de wal-organisatie van de wedstrijden.  Een kok, want dat is hij, die straks ook nog een keukentje ter beschikking heeft, gaat daar ongetwijfeld een groot succes van maken.

Tenslotte mag Hans zijn rol als begenadigd hoffotograaf van het Y niet onvermeld blijven.  Betere foto's van je boot kun je niet wensen

Voorjaarsvergadering  2018:  Kees den Hollander

Kees was tussen 2008 en 2013 Havencommissaris voor Enkhuizen en bestuurslid. Eind 2010 ging hij ook aan het werk in de webcommissie en halverwege 2011 nam hij het voorzitterschap over. Sinds die tijd is er veel tot stand gebracht: De webcommissie (verder bestaande uit Mendel Stecher, Marc Stotijn en Jeroen Hoogeveen) zorgt voor onze website (zowel technisch als het inhoudelijk up-to-date houden) vaak in samenwerking met de betreffende commissies, bestuur, etc. maar ook voor het minder zichtbare systeembeheer. In de loop der jaren is de website opgezet en later weer gemigreerd naar de huidige vorm en hebben we met onze hele ledenadministratie, havenbeheer, facturering, etc. etc. één compleet administratiesysteem, dat door Kees wordt beheerd, Dat is een klus, die qua inspanning minstens vergelijkbaar is met een bestuurslidmaatschap, en die hij - soms letterlijk dag en nacht - met grote precisie en vasthoudendheid uitvoert. Het bestuur vond dat deze jarenlange inspanning, die vooral achter de schermen verricht wordt (je merkt er pas iets van als het mis gaat, en dat is bij onze vereniging zeer zelden!) het meer dan verdiende om beloond te worden.