Aanvragen lidmaatschap

Onderstaand formulier is van toepassing voor alle vormen van lidmaatschap van Zeilvereniging het Y: Senior-, Gezins- en Jeugd-lidmaatschap. 
Het Jeugd-lidmaatschap staat open voor de leeftijdscategorie 6 tot 18 jaar.
Het Gezins-lidmaatschap is alleen beschikbaar voor partners van Senior-leden

Kandidaten voor het Senior-lidmaatschap ontvangen na invullen en indienen van onderstaand formulier een uitnodiging voor een kennismakingsavond in ons clubschip te Durgerdam.

De kennismakingsavonden worden tweemaal per jaar gehouden, in voorjaar en najaar. Op deze (gezellige) avonden vertellen wij u meer over de vereniging en kunt u wat over uzelf en uw schip vertellen en niet onbelangrijk: aangeven aan welke activiteiten u denkt mee te gaan doen en wat u denkt voor de vereniging te kunnen betekenen.

Na publicatie van uw kandidatuur in het Y-Journaal, ons clubblad, hebben de leden twee weken de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen uw toekomstige lidmaatschap. Als zij van deze mogelijkheid geen gebruik maken, heten wij u formeel in de vereniging welkom en ontvangt u uw bewijs van lidmaatschap, de statuten en de verenigingswimpel.

Als lid kunt u zich jaarlijks inschrijven op de wachtlijst (zie onder havens - ligplaats) als u voor een vaste ligplaats in Marken of Durgerdam in aanmerking wil komen.

Als u als lid bent ingelogd dient u eerst uit te loggen
om iemand anders als jeugdlid of gezinslid aan te kunnen melden.

Algemeen

 

Contact gegevens

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Opmerking: Alleen partners van seniorleden kunnen gezinslid worden

Hieronder kunt u aangeven op welke gebieden u een bijdrage wilt leveren aan de vereniging:

Scheepsgegevens

Bankgegevens

Indien de bankrekening op een andere naam staat dan het lidmaatschap dient de volledige naam inclusief voorletters, en woonplaats van de rekeninghouder te worden ingevuld.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij een machtiging afgeven voor automatische incasso van het entreegeld en de jaarlijkse contributie. Door de onderstaande vraag met "ja" te beantwoorden verklaart u zich bereid om bij acceptatie van uw aanvraag een machtiging af te geven.

Uw persoonlijke gegevens zullen conform ons privacybeleid worden behandeld. 

Met het accepteren van het lidmaatschap verklaart u zich akkoord met de statuten en regelementen en het privacy beleid van Zeilvereniging het Y.


Beveiligings code Beveiligings code