Tarieven

Tarieven 2017 in €

Eenmalige bijdragen:

entreegeld bij toetreding als seniorlid 140,00
entreegeld bij toewijzing van een ligplaats 140,00

 

Jaarlijkse contributie (incl. bijdrage KNWV):

seniorleden (incl. 6 vrije ligdagen in Durgerdam of Marken) 90,00
gezinsleden 45,00
jeugdleden 25,00
begunstigers  (minimaal) 47,50


Zomerliggeld:

Durgerdam
binnensteiger per m2 scheepsmaat 17,45
buitensteiger per m2 scheepsmaat 9,97
jollensteiger voor bijboot als laser en kleiner 37,39
jollensteiger voor bijboot groter dan laser 53,59
elektra per aansluiting (vast recht) 12,50
gebruik elektra per kwh (incl.BTW) 0,31
omslag algemene kosten per ligplaats 54,08
Marken
per m2 scheepsmaat 10,45
elektra per aansluiting (vast recht) 12,50
gebruik elektra per kwh 0,31
omslag algemene kosten per ligplaats 54,08
toeristenbelasting 31,59

 

Winterliggeld:

Durgerdam
per m2 scheepsmaat 7,98
toeslag voor niet-leden 124,63
elektra per aansluiting (vast recht) 12,50
gebruik elektra, per kwh 0,31
mast zetten/neerhalen voor niet-leden 75,00
mastenrek 53,24
Marken
per m2 scheepsmaat 6,49
toeslag voor niet-leden 124,63
elektra per aansluiting (vast recht) 12,50
gebruik elektra, per kwh 0,31

 

Gastentarief:

Durgerdam incl. water en elektriciteit per meter 1,60
Marken incl. water en elektriciteit per meter 1,50
Marken toeristenbelasting per persoon 1,35

Enkhuizen:

Zelfstandige commerciële haven volgens de aldaar gehanteerde tarieven.

Aanmaningen:

1e aanmaning 12,50
2e aanmaning 15,00
de aanmaningsbedragen worden verhoogd met de verzendkosten