Faciliteiten voor leden

Naast de deelname in een gezellige en actieve vereniging, het hieraan verbonden lidmaatschap van het KNWV en het recht op een ligplaats in één van onze twee eigen havens conform de wachtlijst prioriteit, biedt het lidmaatschap nog een aantal andere voordelen:

 1. Gratis of tegen kostprijs deelnemen aan activiteiten, wedstrijden en evenementen in verenigingsverband
 2. Abonnement op ons kwartaalblad 'Het Y-journaal'
 3. Maandelijkse digitale nieuwsbrief
 4. 50% korting op passantentarief in de verenigingshavens in Durgerdam en Marken.
 5. Voordelige winterligplaatsen in Durgerdam en Marken zonder toeslag (zie ledenlijst)
 6. Korting op het gebruik van de mastenkraan ( zie tarievenlijst)
 7. Mogelijkheid om de mast van het eigen schip op te slaan in het mastenrek in Durgerdam (zie tarievenlijst)
 8. Het bestuur kan bij verenigingsevenementen bepalen dat leden zonder vaste ligplaats in de betreffende haven maximaal 2 nachten zijn vrijgesteld zijn van havengeld in Durgerdam c.q. Marken.
 9. Wedstrijden met overwegend deelname 'van buiten': Betreft de Y-torenrace en de Pampusregatta. Alle deelnemers (leden én niet-leden) zijn twee (2) nachten vrijgesteld van havengeld, én krijgen maximaal vijf (5) nachten 50% korting op het passantenliggeld.

 10. Clubwedstrijden: Betreft de dinsdagavond- en winterwedstrijden.
  Rond de clubwedstrijden krijgen leden zonder vaste ligplaats per wedstrijddag waarop zij gestart zijn maximaal zeven (7) nachten 50% korting op het passantenliggeld. 
Er wordt per maand gefactureerd. D
  e korting wordt ook toegepast als een wedstrijd wordt afgelast, maar er worden geen extra vrije dagen worden gerekend in deze '50%regeling' voor verenigingsevenementen in Durgerdam.