Statuten en reglementen

Te downloaden in pdf:

Statuten d.d. april 2006

Huishoudelijk reglement d.d. april 2006

Aanvulling Huishoudelijk Reglement dd 16 maart 2018

In november 2018 wordt de aanvulling integraal opgenomen in het nieuwe Huishoudelijk Reglement.

Havenreglement dd. 16 maart 2018

De statuten en reglementen zijn door ZV Het Y vroeger als drukwerk samengevoegd tot één boekje met doorlopende paginering. On-line zijn de nieuwste versies, zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging opgenomen. Daardoor kan de paginering afwijken.

November 2018 zullen Huishoudelijk Reglement en Statuten opnieuw aan de leden worden voorgelegd; nadat deze zijn goedgekeurd verschijnt een nieuw boekje met alle reglementen. Tot die tijd zal het nieuwe havenreglement online worden gepubliceerd, en verschijnen in het Y-journaal.