Tarieven 2018

Tarieven (zoals vastgesteld in de ALV) 2018 in €

Eenmalige bijdragen:

entreegeld bij toetreding als seniorlid 140,00
entreegeld bij toewijzing van een ligplaats 143,50

 

Jaarlijkse contributie (incl. bijdrage KNWV):

seniorleden (incl. 6 vrije ligdagen in Durgerdam of Marken) 90,00
gezinsleden 45,00
jeugdleden 25,00
begunstigers  (minimaal) 47,50


Zomerliggeld voor leden (15 april tot  1 november 2018):

Durgerdam
binnensteiger per m2 scheepsmaat 18,00
buitensteiger per m2 scheepsmaat 10,25
jollensteiger: tot 6 meter bootlengte (per boot) 50,00
jollensteiger 6 meter of meer (per boot) 75,00
plaats in dinghyrek (per boot) 35,00
gebruik elektra per kwh 0,31
omslag algemene kosten per ligplaats 68,00
Marken
per m2 scheepsmaat 10,75
gebruik elektra per kwh 0,31
omslag algemene kosten per ligplaats 68,00
toeristenbelasting (ovb gemeente Waterland) 32.76

 

Winterliggeld (1 november 2018 tot 1 april 2019):

Durgerdam
binnensteiger per m2 scheepsmaat 7,00
buitensteiger: alleen op afspraak met de havencommissaris! 4,00
toeslag voor niet-leden 127,50
algemene kosten (walaansluiting) 12,50
gebruik elektra, per kwh 0,31
mast zetten/neerhalen voor niet-leden 75,00
mast zetten/neerhalen voor leden 15,00
mastenrek (alleen voor leden) 54,50
Winterplaats in dinghy-rek (per boot) 12,50
Jollensteiger (per m2) 5,00
Marken
per m2 scheepsmaat 5,75
toeslag voor niet-leden 127,50
algemene kosten (walaansluiting) 12,50
gebruik elektra, per kwh 0,31

  

Aanmaningen:

1e aanmaning 12,50
2e aanmaning 15,00
de aanmaningsbedragen worden verhoogd met de verzendkosten