Adverteren

Adverteren in Het Y Journaal en/of op www.zvhety.nl

U bereikt een selecte groep actieve zeilers!

Het Y Journaal
Het Y Journaal is het clubblad van Zeilvereniging Het Y. Het blad wordt intensief gelezen door de bijna 500 actieve leden en donateurs en niet in de laatste plaats door passanten, die het bij het voldoen van het havengeld als presentje meekrijgen.

Het Y Journaal verschijnt vier keer per jaar biedt bedrijven en instellingen tegen redelijke kosten de mogelijkheid om in contact te komen met een gerichte doelgroep die de watersport in de ruimste zin, en de zeilsport in het bijzonder, een warm hart toedraagt. U sponsort met uw advertentie tevens een van de oudste – bovendien koninklijk onderscheiden – zeilverenigingen.

De Nieuwsbrief
Maandelijks ontvangen alle leden en donateurs per e-mail een nieuwsbrief. Hierin staan actuele zaken die de vereniging betreffen. Het is niet mogelijk om in de nieuwsbrief zelf te adverteren, maar items in de nieuwsbrief zijn verwijzingen naar de volledige berichten op de webiste. Op deze manier draagt de nieuwsbrijf bij aan meer bezoeken op de website, en dus de zichtbaarheid van advertenties.

De website
Met zo'n 5.500 hits per maand heeft www. zvhety.nl bewezen een goede bron te zijn van informatie, niet alleen voor de leden, maar ook voor de honderden passanten die jaarlijks als gast onze havens bezoeken en daarbij gebruikmaken van de beschikbare voorzieningen.

Door het plaatsen van een banner op onze site brengt u uw bedrijf gericht onder de aandacht van deze groep actieve zeilers.

Wilt u het het plaatsen van een advertentie (zowel digitaal als in print) proberen? Voor nautisch gerelateerde advertenties gelden ook in 2017 zeer aantrekkelijke tarieven. Daarnaast zijn er package deals, zoals gelijktijdig adverteren in Het Y Journaal, op www.zvhety.nl én tijdens een van onze wedstrijden of evenementen (waaronder de welbekende Y Torenrace).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Donkersgoed (06 20 15 75 49 of per e-mail).