Bonusregeling

Heeft u nog geen vaste ligplaats in de Y-haven te Durgerdam of Marken, maar staat u hiervoor wél op de wachtlijst? Dan  is het inschrijven voor vrijwilligerstaken voor u extra interessant:

  • Indien een lid, respectievelijk diens partner of een door hem/haar afgevaardigde deskundige derde zich in de twaalf maanden voorafgaande aan de sluiting van de wachtlijst op 15 november minimaal 6 dagdelen heeft ingezet voor de vereniging, dan ontvangt het (vertegenwoordigde) lid hiervoor een ‘bonusjaar’ op de wachtlijst***
  • Het wachtlijstjaar, dat de volgorde bepaalt waarin vrijgekomen boxen worden toegewezen aan een passende maat schip, wordt hiermee, uitgaande van het jaar waarin hij/zij lid is geworden van de vereniging, met één jaar verlaagd.
  • Lukt het een jaar niet zich minimaal zes dagdelen in te zetten, dan blijft het wachtlijstjaar ongewijzigd.
*** In de Najaars ALV van 2015 is besloten om de periode waarover het vrijwilligerswerk wordt gesommeerd te wijzigen van kalenderjaar  in 12 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum van de wachtlijst.
Als gevolg hiervan wordt  zowel een  in het kalenderjaar 2015 als een  in de periode 1-1-2016 tot 15-11-2016 verdient bonusjaar in het wachtlijstjaar voor het zomerseizoen 2017 meegeteld.