header-website-hr

 

Aankondiging van de wedstrijden

Y-Toren Race 6 & 7 Mei 2017

georganiseerd door Zeilvereniging Het Y te Durgerdam

ORC-handicapklassen, ORC-sportboten, Kajuit-Eenheidsklassen, Lemsteraken

 

 

 

1          DE REGELS

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2       ORC-handicapklassen en eenheidsklassen moeten voldoen aan Offshore Special Regulations category 4. Try-sail en/of stormfok is niet verplicht.
Voor ORC-sportboten zijn de ISAF Offshore Category Regulations for Inshore Racing (vroeger category 5) van toepassing

1.3       In de wedstrijdbepalingen zullen een aantal wijzigingen van de RvW worden opgenomen.

1.4       Voor de ORC-handicapklassen is het Competitiereglement scherpe kajuitzeiljachten (Verbondsbezems) van kracht.

1.5       In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben.

1.6       Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.7       Arbitrage zal worden toegepast voor overtreden van de regels van RvW deel 2.

 

2          RESERVE

 

3          DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

3.1       De wedstrijdserie is uitgeschreven voor:

 • ORC-handicapklassen;
 • ORC-sportboten;
 • Kajuit-eenheidsklassen (afhankelijk van inschrijvingen) Pion, FF, ??
 • Lemsteraken (VA)

3.2        Deelnamegerechtigde boten kunnen inschrijven via de website: www.zvhety.nl

3.3       Het volledig ingevulde inschrijfformulier (online) moet uiterlijk 1 mei 2017 in bezit zijn van het wedstrijdsecretariaat. Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd.
In dat geval moet het inschrijfgeld contant worden betaald bij de registratie.

3.4       Voor nadere informatie e-mail eissimmocdjirtsdew.[antispam].@zvhety.nl  of bel Sjoerd Ooms, tel. 06 21 825 365

 

 1. INSCHRIJFGELD

4.1       Het inschrijfgeld is:

 • ORC 1 , 2 en Lemsteraken: € 60
 • ORC 3: € 50
 • ORC 4: € 40
 • Sport / eenheidsklasse: € 30

4.2       De kosten voor de maaltijd (BBQ-buffet) zijn € 18,50 per persoon in geval van vooruitbetaling bij inschrijving, of € 22,50 per persoon bij betaling op zaterdag, zolang de voorraad strekt.

4.3       Inschrijfgeld en BBQ dienen met vermelding bootnaam te zijn overgemaakt voor 1 mei op rekening NL17 RABO 0111 4050 25 t.n.v. “ZV het Y” o.v.v klasse, zeilnummer, aantal deelnemers BBQ

4.4       Indien de wedstrijden om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken worden en er geen herstart plaatsvindt, zal geen restitutie plaatsvinden.     

 

 1. KLASSEN- EN GROEPSINDELING

5.1       De ORC-handicapklassen zijn ingedeeld conform de regels van de Noordzeeclub.

5.2       Afhankelijk van het aantal inschrijvers worden klassen in startgroepen gecombineerd. Het definitieve klassen- en startgroepschema zal worden gepubliceerd op het mededelingenbord in de haven en op de website www.zvhety.nl uiterlijk op vrijdag 5 mei 2017 om 20.00 uur.

 

 1. PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

6.1       Er wordt naar gestreefd om beide wedstrijddagen 4 wedstrijden te varen van ongeveer één uur,

6.2       Op beide dagen is het eerste waarschuwingssignaal gepland om 9:30 uur.

 

7          METING

7.1        Boten in de ORC-handicap- en -sportbootklassen moeten een op 1 mei 2017 geldige meetbrief kunnen tonen. Wijzigingen van de rating na dit moment worden niet meer geaccepteerd, behalve in bijzondere gevallen als de oorzaak van de wijziging niet bij de deelnemer ligt.
In aanvulling hierop kunnen metingen worden uitgevoerd.

 

8          WEDSTRIJDBEPALINGEN EN MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

8.1        De wedstrijdbepalingen zijn beschikbaar uiterlijk twee weken voor aanvang van de wedstrijden, ingeschreven deelnemers ontvangen via e-mail bericht zodra deze gepubliceerd zijn en van de website www.ytorenrace.nl worden gedownload.

8.2        Mededelingen worden altijd gedaan op het mededelingen bord op het clubschip in Durgerdam en op http://www.ytorenrace.nl/

 

9           LOCATIE

9.1        Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het clubschip te Durgerdam.

9.2        Wedstrijdgebied is het Markermeer, binnen een straal van 4 Mijl van Pampus.
De minimum waterdiepte is 2,5 meter (IJZP).

 

10         BANEN

10.1      Sportboten en Eenheidsklassen zullen een outerloop-trapeziumbaan varen.

10.2      De ORC-handicapklassen varen een innerloop-traziumbaan met spreaderboei en gate.

10.3      Beide banen bevinden zich in het zelfde wedstrijdgebied en zullen gestart worden vanaf het zelfde startschip.

10.4      Lemsteraken varen windward / leeward baan buiten het wedstrijdgebied van de trapeziumbaan
Er wordt vanaf hetzelfde startschip gestart en via een bovenboei van de boven genoemde trapeziumbaan.  

 

11         STRAFSYSTEEM

11.1      Voor de alle klasse(n) is regel 44 RvW gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

 

12        SCOREN

 

12.1      ORC-handicap - sportbootklassen worden ToT - Triple Number gescoord.
Eenheidsklassen worden gescoord op volgore van aankomst.

12.2      Vier wedstrijden moeten zijn voltooid voor een geldige serie.

12.3      (a)        Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. 
(b)        Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

 

13         HULPSCHEPEN

13.1      Hulpschepen zijn herkenbaar aan een witte vlag of sticker met de letters RC of RESCUE

 

14         LIGPLAATSEN

14.1      Liggeld in de verenigingshaven in Durgerdam is vrij vanaf vrijdag 5 mei 2017 tot en met maandag 8 mei 2017.

14.2      De week voor (vanaf zondag 31 april 2017) en de week na de wedstrijd (t/m zaterdag 13 mei 2017) is voor 5 dagen, 50% van het reguliere havengeld verschuldigd.

 

15         KRANEN

15.1      Voor de sportboten kan kraanfaciliteiten worden georganiseerd bij voldoende interesse op vrijdag 5 mei 2017 en zondag 7 mei 2017 van 17:00 - 19:00 uur, uitsluitend voor boten voorzien van een hijsstrop.
De kosten hiervoor bedragen € 35,00 (vrijdag in / zondag uit)
Aanmelding minimaal 2 weken van te voren.

16         RESERVE

 

17         RADIOCOMMUNICATIE

17.1      Terwijl hij wedstrijd zeilt mag een boot noch radiosignalen uitzenden noch radioberichten ontvangen die niet beschikbaar zijn aan alle boten, behalve in noodgevallen. Deze beperking is ook van toepassing op mobiele telefoons.

17.2      Tijdens de wedstrijd wordt het Noordzeeclub-marifoonprotocol toegepast als aanvulling op de vlaggenseinen. De wedstrijdbepalingen vermelden op welk kanaal deze mededelingen worden gedaan.

 

18        PRIJZEN

 

18.1      Per klasse worden voor de serie prijzen uitgereikt volgens onderstaand schema:

 

Starters

Prijzen 

t.e.m. 4

1

5 tot 8

2

9 tot 12

3

13 of meer

4

 

18.2      Prijsuitreiking: Zondag zo snel mogelijk na de wedstrijden.

 

           

19        AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

            Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

20        VERZEKERING

 

            Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van € 1.500.000 per gebeurtenis, of het equivalent daarvan.

 

 

21        TENSLOTTE

 

            Het doel van deze Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen is het bevorderen van goede wedstrijden, sportief gedrag en het vermijden van aanvaringen. Geen van deze aanbevelingen wijzigen iets aan de traditie van de Y-toren Race zoals we deze al jaren kennen: sportieve zeilwedstrijden met veiligheid op de eerste plaats.