Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
06 5162 8873

Commissie Toekomst IJmeer

(voorheen commissie meerjarenplan, dijkverzwaring, en nieuwe havens)
Deze commissie houdt zich onder meer bezig met de toekomst van het Y en onderzoekt de opties voor een derde haven.

Voorzitter: Peter de Bois
Leden: Hans van der Schaaf, Ingrid Wildschut, Bob van der Winden

Contact: taairaterces.[antispam].@zvhety.nl

De leden van deze commissie werken reeds, in verschillende samenstelling, lang met elkaar en het bestuur samen aan diverse onderwerpen.
De start was in het vervolg op het eerste meerjarenplan, een toekomstvisie voor de korte en langere termijn. Daaruit zijn mede op basis van de gesprekken met leden veel verbeteringen en innovatie voortgekomen, zoals drijvende stijgers, zwem steiger met keuken, ontwerpen en uitvoeren van een volledige herinrichting van de beide arken, het verbeteren van onze milieu en energiebelasting
In het verlengde daarvan is er nagedacht over de wijze waarop wij als vereniging de gesprekken over de voorgenomen dijkverzwaring in Durgerdam konden benutten voor het realiseren van een kleine verruiming van de haven capaciteit. Diverse varianten van herinrichting en mogelijke kleien uitbreiding van de haven zijn de revue gepasseerd en die opgave is nog steeds onderwerp van gesprek.
In eerste instantie is een soort zoektocht gestart van potentiële nieuwe locaties voor uitbreiding van de lichtplaatsen elders de omgeving van Amsterdam, waaronder in de uitbreiding van IJburg. Daar zijn enkele korte gesprekken geweest met betrokken planners en de zeilvereniging op IJburg.
Het werd duidelijk dat dat nog niet zo eenvoudig was. Het werd ook duidelijk dat de gemeente Amsterdam vanuit diverse overwegingen, waaronder die ten aanzien van de milieukwaliteiten, ook plannen heeft die het gebruik en de toegankelijkheid van waterrecreatie met boten en zeilschepen zal gaan beïnvloeden.
Die ontwikkelingen hebben ons er toe gebracht alle zeil- en watersportverenigingen, totaal 18, in het Amsterdamse gebeid uit te nodigen voor een bijeenkomst. Onderwerp van gesprek was het feit dat we als afzonderlijke clubs, klein en groot, nauwelijks een gesprekpartner voor de gemeente Amsterdam zullen zijn maar in gemeenschap wel degelijk de watersport als belangrijke recreatie in Amsterdam en de Bay Area kunnen vertegenwoordigen.
Die bijeenkomst was zeer informatief en interessant gezien de inzichten die we deelden over de belangen van de verenigingen, de diverse bestaande condities, leeftijdsopbouw en toekomstverwachtingen. We gingen uit elkaar met de gedachte hieraan snel een vervolg te geven, de inhoud daarvan is ook op een van onze bijeenkomsten van het Y gedeeld.
De gedachte was, en dus de vraag aan de verenigingen in hoeverre we als watersportgemeenschap Bay Area gesprekpartner willen zijn in de haven ontwikkelingen met de Gemeente Amsterdam.
(aldus Peter de Bois, Commissie Bay Area Amsterdam)

bay-area-amsterdam