Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
06 5162 8873

Eregalerij

2018-04-09-ereledentableauEreleden
Ereleden worden op voordracht van het bestuur of van de Algemene Vergadering benoemd door de Algemene Vergadering wegens hun verdiensten voor de vereniging, ofwel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Hieronder kunt u de hele lijst ereleden vinden, zoals die sinds 1885 zijn benoemd. Ze staan ook op het roer dat hangt in de clubark. In de loop van de afgelopen jaren zijn interviews met ereleden, leden van verdienste en Paul Nieman prijswinnaars verschenen in het Y-journaal en het lustrumboek 2020. Door op de namen te klikken kunt u deze interviews meteen lezen.

Ereleden

1887: JC van de Poll en Cor Jaski
1898:  Eduard Crone

1903: P. Altink Jr.
1912:  P.A. de Lang
1914: W. Juchter
1919: C. Schmidt
1949: Jim Brouwer
1955: Paul Nieman
1965: F. Herkenhof
1967: W.de Vries Lentsch sr
1977: Th.W. van Beek,  K.H. Brouwer en F.Dijkstra
1985: Tjebbe Westendorp
1995: Siebe de Boer
1997: Bouk Wiebenga (Bouk pag 2), Thieu van Houtert en Bruno Bouberg Wilson
1998: Evert Serné
2003: Ben van Huijstee
2005: Klaas Sijne
2011: Jaap Brugman
2018: Henk Keuch
2019: Ton Verheul
2019: Jaap Porsius
2020: Chiel Koops

2021: Pieter Smak

2023: Gerrit van Empel werd erelid omdat hij na 15 jaar bestuurswerk ook nog havencommissaris Marken werd!

 

 

 

Leden van Verdienste

Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur of van de Algemene Vergadering benoemd door de Algemene Vergadering wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.

Leden van Verdienste
 

Paul Niemanprijs

De Paul Niemanprijs is een wisselprijs die jaarlijks door het bestuur wordt toegekend aan een lid dat een bijzondere prestatie voor de vereniging heeft geleverd. Naast de wisseltrofee staan alle winnaars van de prijs sinds 1961 vermeld op het grote stuurwiel in de clubark.

De prijs is genoemd naar een van de legendarische voorzitters van Het Y. Tijdens zijn voorzitterschap verhuisde de vereniging van de omgeving van het Shell-terrein aan Het IJ (nu Amsterdam Toren) naar Durgerdam. Nieman was om meerdere redenen legendarisch (al heeft dat natuurlijk niets met de latere laureaten te maken). In het jubileumboek 'Zout en Zoet' (ook digitaal te vinden op deze website (onder 'vereniging>publicaties') lezen we op pag. 31: "Mensen uit die begintijd die opvielen? Nou Paul Nieman bijvoorbeeld. Ja, waar die prijs naar genoemd is. Die had een zeilsloep. Zijn vrouw had een dure hoedenzaak in de Leidsestraat, maar die kwam zelden mee. Hij was een echte Don Juan, een machtige man. Die heeft heel wat liefjes in zijn boot een eindje mee uit varen genomen." De Paul Niemanprijs wordt al weer vanaf 1961 uitgereikt en tot de winnaars behoren veel ook nu nog bekende leden van de vereniging. 

Winnaars Paul Niemanprijs

 

1961

De heer W. Drayer, voor het doen slagen van een onderlinge wedstrijd, door met zijn jacht als merkteken van de baan te fungeren, toen tijdens de wedstrijd bleek, dat dit merkteken was verdwenen.

1962

De heer A. de Leeuw, voor het winnen van de onderlinge wedstrijd in de ongemeten scherpe jachten, welke onder zeer slechte weersomstandigheden werden gehouden.

1963

De heer M.R. Peeters, voor het winnen van de onderlinge wedstrijd in de Ronde- en Platbodemjachten, en zijn enthousiaste propaganda voor het wedstrijdvaren in deze klasse.

1964

De heer D. Huysing, voor het met groot vertoon van overmacht winnen van de onderlinge wedstrijd in de ongemeten scherpe jachten, waarbij hij zelfs de deelnemende RORC-gemeten jachten zijn spiegel liet zien.

1965

Mej. G. Bouhuys, voor het, tijdens de langdurige ziekte van de havenmeester, gedurende het seizoen, op onnavolgbare wijze te fungeren, als gastvrouw van de jachthaven der Vereniging.

1966

De heer A. Deggeler, als de best geplaatste van de deelnemende leden der Vereniging in de nationale Trintelwedstrijden 1966.

1967

De heer J. Peels, wegens het voor de Vereniging mogelijk maken van de aanschaffing tegen uiterst lage prijs, van een partij broodnodig steigermateriaal.

1968

De heer G. Hinse, wegens het gedurende een lange reeks van jaren ter beschikking stellen van het jacht "MARVIC"als start- en finishschip voor de Trintelwedstrijden

1969

De heer W. Broere, wegens zijn verdiensten ter bevordering van het tourzeilen op zee, en voor het reisverhaal van zijn trip naar Noorwegen.

1970

De heer M.R. Peeters, wegens het redden van een drenkeling in volle zee, op terugreis zijnde met zijn jacht "Meinke"van een vakantie in de Deense wateren.

1971

De heer W. Broere, wegens het organiseren van de eerste gezamenlijke Pinksterwaddentocht, en voor het beheren van de zeekaartenbank der Vereniging.

1972

De heer J. de Groot, wegens zijn bezielde wijze van lesgeven op onze navigatie cursussen en tevens voor de deskundige leiding bij de constructie van onze hei-installatie en bij de herbouw van de havenaccommodatie.

1973

De heer J. Hoving, wegens zijn jaarlijkse doorwrochte besprekingen van Wedstrijd-en Vaarreglement; zijn intensieve bemoeienissen met en rond ons Wedstrijdcomité; zijn grote inzet bij de metingen voor de nieuwe N.K.K.

1974

Mevrouw Greet Porsius voor haar vele, feitelijke onbetaalbare, werkzaamheden als gastvrouw van de Club en het Clubschip.

1975

Voor Gerard Neve die onze Y-vlag met zijn "NJORD"naar Zuid-Amerika bracht tezamen met zijn "eerste man"René Peeters.

1976

Voor de heer M. Nieboer, wegens zijn activiteiten die er op gericht zijn ook van onze Marker-haven, een levende Y-haven te maken.

1977

Aan Dick Dijkman, voor zijn veeljarige inzet voor de zeil-wedstrijdsport en voor de betoonde gastvrijheid aan boord van de "Sindoro"als start- en finishschip.

1978

Aan de heer E. van Veenendaal, die de moeilijke taak opgenomen heeft onze havenmeester te vervangen in het drukke na-seizoen, hetgeen bij op een voortreffelijke wijze heeft gedaan.

1979

Aan Jan Lohman, voor het jarenlange vele administratieve werk voor de ballotage van onze nieuwe leden.

1980

Aan de heer C.G. van den Bosch voor de vele opgeofferde avonden en het vele werk verbonden aan de opleidingen voor de examens "Theoretische Kustnavigatie" enerzijds en de verre reizen met zijn "Facet" anderzijds.

1981

Aan Willem Kind, voor zijn geslaagde ontwerpen voor onze wedstrijdprijzen en onze herinneringsplaquettes.

1982

Aan Cor Bron voor zijn activiteiten als voorzitter van de stichting Jachthaven Enkhuizen daarbij de "Y"-belangen behartigend en voor het verscheidene malen beschikbaar stellen van RANK-XEROX faciliteiten voor "Y"-evenementen.

1983

Aan Ben van Huystee voor zijn grote inzet ter behartiging van de belangen van onze vereniging met name voor de haven Marken.

1984

Aan Paul van Deenen, voor zijn vele werk als voorzitter van de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer, ter voorkoming van de MARKERWAARD.

1985

Aan Gideon Messink voor het maken van een geslaagde tocht naar de Middelandse Zee en het Caribische gebied v.v met de "DUMONVEH" in 1984; het winnen van de Verbondsbezem 1985 met de "DEAR HENRY"; zijn grote bereidwilligheid iedereen behulpzaam te zijn.

1986

Aan Klaas Sijne, die als groot animator samen met zijn wedstrijdcommissie leden veel werk heeft verzet voor de wedstrijdsport en mede voor het behartigen van onze belangen in de Werkgroep Amsterdam.

1987

Aan de heer C. Zoutendijk, voor de vele diensten die hij de afgelopen jaren, en nog, aan de Zeilvereniging "het Y" heeft bewezen.

1988

Aan Hein Aanstoot, vanwege zijn grote verdienste en inzet als voorzitter van het Stichtingbestuur van de Compagniehaven in Enkhuizen.

1989

Aan Bill Rotteveel, voor de uitmuntende wijze waarop hij de nieuw aankomende Y-leden begeleidt.

1990

Aan Han Brink, voor zijn grote bereidwilligheid en hulpvaardigheid voor de vereniging.

1991

Niet uitgereikt.

1992

Aan de heer J.T.M. Venneman, voor zijn inzet als voorzitter van het Stichtingbestuur van de Compagniehaven in Enkhuizen en de gedegen wijze waarop hij als Y-lid het bestuur van deze vereniging informeert over het reilen en zeilen van de Stichting

1993

Aan de heer J.B. Arts, voor zijn bijdrage aan de opstelling van de nieuwbouwplannen van het clubschip Durgerdam en zijn bijzondere inzet bij de realisering daarvan.

1994

Aan de heer T. Verheul, wegens de sterke staaltjes die hij, in het algemeen, voor het ijzerwerk buitensteiger en verlichtingspaaltjes in het bijzonder, heeft geleverd.

1995

Aan mevrouw P.C. van Huystee, voor het jarenlang consciëntieus voor verzending gereed maken en bij de PTT ter verzending aanbieden van, onder andere, ons clubblad het Y journaal.

1996

Aan de heer H. Keuch, voor zijn onbaatzuchtige hulpvaardigheid die hij, als waar ambassadeur van de vereniging, betoont aan watersporters met bootpech in de haven Durgerdam.

1997

Aan de heer Ch. I. Boucher, wegens zijn bijzondere inzet voor de vereniging in zowel de evenementencommissie als de barcommissie.

1998

Aan de heer M. Koops, voor zijn niet aflatende behulpzaamheid die hij aan watersporters betoont en zijn constructieve inbreng in de werkploeg ten bate van de vereniging zoals bij de renovatie van de haven Durgerdam.

1999

Aan mevrouw C. Poot, uit waardering voor de wijze waarop zij al jarenlang de opmaak van het Y-journaal verzorgt en dat steeds tot een fraai ogend blad en tot visitekaartje van Zeilvereniging Het Y weet te maken.

2000

Aan mevrouw P. Convent en de heer D.T. Faber voor de uitstekende organisatie en begeleiding van de jubileumtocht naar Antwerpen.

2001

Aan de heer J.C. Rugaart, die op de vrije dagen van de havenmeester, de vaste waarnemer T.W. Westendorp, tijdens het gehele zomerseizoen, belangeloos en met verve heeft vervangen.

2002

Aan mevrouw B.J.F.M. Hermans en de heer M.J. Hermans wegens hun bijzondere grote en jarenlange inzet bij alle activiteiten van Zeilvereniging Het Y.

2003

Niet uitgereikt.

2004

Aan Ome Bé Jacobs, uit waardering voor de wijze waarop hij met zijn schip als startschip optrad tijdens de dinsdagavondwedstrijden en zijn belangeloze waarneming als vervangend havenmeester.

2005

Aan Joop van Rijn, een zeer actief wedstrijdzeiler met een roemrucht verleden, verricht veel werk in het bijzonder voor de wedstrijdcommissie, Joop doet veel en klaagt nooit.

2006

Aan Suze Eisma, een rots in de branding. Rechterhand van ome Bé en vaste kracht in de wedstrijdcommissie tijdens de dinsdagavondwedstrijden. Trouw lid van de werkploeg.

2007

Aan Pieter Smak, wegens zijn inzet in als havencoördinator van Marken en zijn leidende rol bij de hervorming van onze website

2008

Aan Jan van Nijkerk voor de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in de haven van Durgerdam, zoals de renovatie van de woonark en onderhoud van het clubschip.

2009

Aan Ger Langhout die zich sinds 1979 inzet voor de vereniging op milieu gebied.

2010

Aan Ton Wegman en Elisabeth Spits die buitengewone inzet hebben gepleegd t.b.v. 125-jarig jubileum vanwege de kalender die is uitgegeven.

2011

Aan Ron Cats voor zijn inzet als barcommissielid, inkoper en ook de inzet van startschip bij de wedstrijden.

2012

Aan Jaap Porsius, ‘Niet te beroerd om onze pont van een kabel te voorzien op een cruciaal moment of samen met vriend Ton Verheul de planken voor het clubschip dichter bijeen te plaatsen,zodat wij leden weer veilig op ons terras kunnen zitten zonder dat de poten van onze geschonken terrasstoelen tussen de delen verdwijnen.’

2013

Aan Michel Molsbergen voor zijn grote inzet bij de wedstrijden van de vereniging.

2014

Aan Maarten Muntinga voor het weer op de kaart zetten van het jeugdzeilen. Dankzij hem krijgen we er weer een hoop zeilertjes bij.

2015

Aan Jan Arts voor zijn tomeloze inzet bij de zeilevenementen (altijd aanwezig en meedenkend op de achtergrond bij wedstrijden).

2016

Aan Anne Kooyman voor het elk jaar maar weer organiseren van de intake van nieuwe leden. Na haar bestuurslidmaatschap heeft zij zo bij elkaar al meer dan honderd leden in de vereniging verwelkomd.

2017

Aan Kees den Hollander voor zijn lange staat van dienst in de vereniging, in het bijzonder als webmaster en vernieuwer van de website.

2018

Aan Hans Knapper, die van de bar en de barcommissie weer een goedlopend geheel maakte, en nadat hij dit wegens ziekte had moeten opgeven toch weer onmiddellijk begon als ‘walcaptain’ van de Y-toren en Pampus-regatta.

2019

Aan Nico Roos, voor zijn niet aflatende steun al meer dan 5 jaar aan onze penningmeester bij het opstellen van de jaarrekeningen

2020

Aan Peter Sonnemans, die altijd metterdaad klaarstaat om de havenmeester, de barcommissaris en eigenlijk alle leden bij te springen.

2021

Aan Ruud Porsius (ruud2) , die er al 6 decennia lang altijd staat voor de vereniging, van inval-havenmeester voor zijn ouders tot aan meester-timmerman van de banken op de haven.

2022

Aan Henk Dessens (enHenk2) voor het 6 jaar lang op een prachtige manier in de vaart houden van het Y-journaal. 

2023

Aan Hans de Boer voor zijn jaarlijkse inzet als vervanger van de havenmeester Marken