Meerjarenplan 2017-2017

Tijdens en na de enquête ‘Het Y, dat ben jij’ in 2016 kwamen er allerlei nieuwe plannen op bij verschillende leden. Het bestuur juichte dat toe, en wilde graag maximaal meewerken aan door de leden gedragen vernieuwingen. Tegelijkertijd wil een bestuur ook overzicht houden van wat ons de komende jaren aan investeringen en kosten te wachten staat: daarom is dit meerjarenplan geschreven en door de ALV in november 2017 goedgekeurd. Het bestuur begroot in principe binnen dit meerjarenplan bij het voorstellen van investeringen etc. Elk lid kan dus kijken of de voorstellen van het bestuur aan de ALV daar al of niet van afwijken. Bij het meerjarenplan hoort ook een meerjarenbegroting (beiden te downloaden).