Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
06 5162 8873

Gedragscode

Gedragscode ZVhetY

Deze gedragscode wordt sterk aanbevolen door de NOC-NSF waarvan Het Y via het Watersportverbond lid is. Het Y heeft ook 2 vertrouwenscontactpersonen (Mijke van Rijn en Frank Helwegen), beide in het dagelijks leven (oud-)huisarts: nenosreptcatnocsnewuortrev.[antispam].@zvhety.nl 

Zeilen doe je omdat je het leuk vindt. We zorgen daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Dat kan je uitdrukken in een paar simpele gedragsregels:

  1. Respect. We hebben respect voor medeleden en eventuele tegenstanders en officials bij wedstrijden. We letten op ons taalgebruik en hoe we ons aan anderen presenteren. We geven iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. We respecteren ook afspraken en (wedstrijd)-regels. Kortom we zijn sportief.
  2. We zorgen voor onze omgeving. We maken niets stuk, gebruiken de (gescheiden) afvalbakken en vervuilen geen water.
  3. We tasten niemand aan in zijn of haar waarde. We onthouden ons van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. We sluiten niemand buiten en zijn tolerant. We roken niet op de haven. We gebruiken geen verbaal of fysiek geweld, we gebruiken geen drugs of doping en zijn matig met alcohol.
  4. Jeugd. In het bijzonder bij het jeugdzeilen zorgen instructeurs en begeleiders voor een veilige omgeving, in het bijzonder waken zij voor (seksuele) grensoverschrijdingen. Instructeurs hebben een (via de vereniging verkregen) VOG (verklaring omtrent gedrag). Zij zijn ook een voorbeeld voor de deelnemende jeugd en tolereren ook van hen geen grensoverschrijdend gedrag. Zij melden overschrijdingen aan de vertrouwenscontactpersonen. Tijdens en rondom de lessen wordt geen alcohol gebruikt of gerookt
  5. De bar. Ook de bar is er voor ons plezier. De barcommissaris en havenmeester en waar nodig het bestuur waken hierover. Barmedewerkers zijn in het bezit van het getuigschrift IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschenken).

Meldt overtredingen van deze gedragscode. Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.

Sanctiebeleid: In eerste instantie schakelt de vertrouwenscontactpersoon de voorzitter van het bestuur in. Samen bepalen zij of hetgeen is voorgevallen leidt tot een gesprek met betrokkenen (van voorzitter en contactpersoon samen), of tot inschakeling van het hele bestuur. Het bestuur behandelt eventuele klachten in haar eerstkomende vergadering en stelt de klagers en beklaagde daarvan op de hoogte. Het bestuur kan besluiten tot een gesprek met betrokkenen van meerdere bestuursleden. Het bestuur kan een betreffend lid schorsen voor bepaalde tijd. In het uiterste geval kan het bestuur beklaagde royeren (artikel 7, lid 5 – 9 van de statuten van ZVhetY) omdat 'redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren'.