Leden van het Y komen in aanmerking voor één van de 105 vaste ligplaatsen in de haven  van Durgerdam  en voor één van de xx stallingsplekken op het jollenveld. De vaste ligplaatsen worden verhuurd per zomerseizoen. Hert zomerseizoen gaat in op 1 april en duurt tot 31 oktober.

Vaste ligplaatshoiuders hebben voorrang bij het toewijzen van een ligplaats voor het winterseizoen  dat duurt van 1 november tot 31 maart.  Ligplaatsen die in de winter niet door vaste ligplaatshouders worden benut worden per winterseizoen in eerste instantie aan andere leden toegewezen en indien beschikbaar aan niet-leden.

Voor de toewijziing van de vaste ligplaatsen geldt een wachtlijstprocedure. Het verloop in de haven is gering en nieuwe leden moeten rekening houden met een wachttijd van vijf tot tien jaar, afhankelijk van bootafmetingen en variatie in verloop.