Zoeken

Nieuwjaarsreceptie

09 januari 2019  -  Algemeen
De nieuwjaarsreceptie 2019 was dit keer georganiseerd door een enthousiast (deels nieuw) team van de evenementen en bar-commissie (bedankt Arnout en Anneke en alle anderen die hielpen!). Helaas moeten we nog even wachten tot 7 april op de opening van het seizoen, maar onze jaarlijkse koek en zopie van tegen de 80 leden in de koude maanden verwarmt wel weer het zeilershart... '... Lees meer

Vuilwatertank op slot voor de watersport?

09 januari 2019  -  Algemeen
Tweede Kamer neemt motie aan voor verzegeling tank De Tweede Kamer wil maatregelen om het lozen van een vuilwatertank onmogelijk te maken. Daartoe is een motie in de Tweede Kamer aangenomen waarin gevraagd wordt om de mogelijkheden van het lozen van toiletwater onmogelijk te maken. Zoals bekend, is het lozen van toiletwater sinds 2009 niet meer toegestaan. Echter in de prakrijk is er niets ve... Lees meer

Tweede winterwedstrijd met lopend windje

07 januari 2019  -  Algemeen
Gisteren werd de tweede winterwedstrijd met niet heel veel, maar wel fijne wind gezeild. In de haven leek het wat weinig wind, maar eenmaal buiten kon toch iedereen vlot vooruit komen. De deelnemers waren allemaal op tijd binnen voor de goed bezochte nieuwjaarsreceptie. Benieuwd naar de tussenstand? Bekijk de uitslagen! Lees meer

Vuurtoren Durgerdam weer brandend!

20 december 2018  -  Algemeen
Op 23 septrember is onder luid gejuich de gerenoveerde vuurtoren (de Y-toren!) weer ontstoken. Onze leden Laan van Staalduinen en Nico Roos zorgden voor een mooi filmpje. Lees meer

Zet vast in uw agenda: 31 maart en 7 april.

02 december 2018  -  Algemeen
Zet de seizoensopening vast in uw agenda: op 7 april 2019, 16 uur clubschip. Als alles volgens plan verloopt kunnen we dan meteen het nieuwe, door leden gebouwde sanitair inwijden in de havenmeesterark. Inmiddels is ook de datum voor de speciale vrijwilligersmiddag bekend: 31 maart. Vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging. Lees meer

Nieuwe Tarieven voor 2019

19 november 2018  -  Algemeen
De ledenvergadering van afgelopen 16 november heeft naast de begroting voor 2019 ook de nieuwe tarieven vastgesteld. Op aangeven van het bestuur werd (in grote lijnen) tot de belangrijkste nu volgende nieuwe tarieven besloten (zie ook het het gehele tarievenoverzicht  2019) : De zomerliggelden gaan minder omhoog dan het bestuur in eerste instantie in het vergaderboekje aankondig... Lees meer

Paul Niemanprijs 2018 naar Hans Knapper

18 november 2018  -  Algemeen
Op de ledenvergadering van november 2018 werd op voordracht van het bestuur de Paul Niemanprijs (elk jaar gaat die naar een zeer verdienstelijk lid) uitgereikt aan Hans Knapper door de laureaat van 2017, Kees den Hollander. Uit zijn lofrede: 'Na jaren een wat noodlijdend betsaan te hebben geleden heeft Hans de bar weer  weer op poten gezet als centraal middelpunt in het verenigingsleven. ... Lees meer

Forum voor leden op de website

18 november 2018  -  Algemeen
Naast de belangrijke palavers tijdens ledenvergaderingen, recepties, seizoensopneingen enzovoort, gaan we nu ook dankzij de webcommissie helemaal met onze tijd mee: we hebben een heus FORUM op de site!  Marc Stotijn van de webcommissie introduceerde het met verve op de afgelopen ledenvergadering, en ziet: nu al staat er een oproep voor de 'kluspool', een oproep om in de winter mee te zeil... Lees meer

Verenigingsschip komt er

18 november 2018  -  Algemeen
De ledenvergadering heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de aanschaf van een verenigingsschip (waarschijnlijk wordt het een 22-voeter). De commissie 'schip' bestaande uit Thijs van Someren, Meike Baretta, Shanti Hendriks, Barbara Borger, Willem Six, Sanne van Rijn, Joop van Rijn, Harro Bouwmeester en Bob van der Winden gaat nu dus snel aan het werk. In de vergadering bleek ruim... Lees meer

Tweede gezamenlijke werkdag van ZVhetY met de WSV Marken

28 oktober 2018  -  Algemeen
In navolging van de eerste, succesvolle gezamenlijke werkdag wordt het traditie om op één dag gezamenlijk wat havenwerk te verrichten. Van Y-zijde meldden zich om 10.00 uur Onno, Marco, Chris en ik zich bij de gastvrije Markers voor de ochtendkoffie, en om de werklijst door te nemen: Nieuwe paalhaken monteren Steiger afspuiten met anti-algen vloeistof Publicatiebord onderhand... Lees meer