Zoeken

Nieuwe leden

19 maart 2018  -  Bestuur
Aan alle leden, Afgelopen 12 mei organiseerde Anne Kooyman weer een kennismakingsavond voor nieuwe leden (traditiegetrouw in maart en september). Naast de kandidaat-leden waren ook diverse leden van de vereniging aanwezig, en 4 bestuursleden. Op deze avonden benadrukt het bestuur altijd, dat we geen ballotage kennen, maar dat we hopen door deze kennismaking steeds meer actieve leden binnen te ... Lees meer

Het was weer een mooie ALV... en we hebben een nieuw Havenreglement

18 maart 2018  -  Bestuur
Met een opkomst van rond de 50 leden en een felle maar ter zake doende discussie over sommige onderwerpen hebben we weer een mooie ALV achter de rug. Belangrijkste feiten: we hebben er een Paul Nieman laureaat (Kees den Hollander), een erelid (Henk Keuch) en een lid van verdienste (Gerrit van Empel) bij - ook vanaf deze plek Hulde! (Hierover later meer). Ook werden nieuwe bestuursleden (2 hav... Lees meer

Vrijwilligersdag 25 maart a.s.

11 maart 2018  -  Bestuur
Zondag 25 maart om 15.00 uur zijn alle actieve vrijwilligers van de vereniging weer welkom op de jaarlijkse vrijwilligersmiddag. Als het goed is hebben alle vrijwilligers inmiddels een uitnodiging ontvangen. Mocht je – als vrijwilliger – toch geen uitnodiging hebben gekregen, stuur dan een mailtje naar secretaris@zvhety.nl en we zetten je op de lijst. De middag wordt geopend door F... Lees meer

ALV voorjaar 2018: 16 maart a.s.

02 maart 2018  -  Bestuur
Op vrijdag 16 maart a.s. om 20 uur in het clubschip te Durgerdam vindt al weer de 133e voorjaars- ledenvergadering van ZVhetY plaats. Op de agenda staan o.a.: Jaarverslag en financieel verslag 2017 voorstel wintertarieven Uitreiking van de Paul Niemanprijs Nieuwe bestuursleden: onze havencommissaris gedurende meer dan 10 jaar, Henk Keuch, en publiciteitscommissaris Evert Nieuwenhuis tred... Lees meer

Technische stamtafel op 18 maart.

01 maart 2018  -  Algemeen
De technische stamtafel - alle vragen welkom bij een goed glas! - begint al weer een traditie te worden: Peter Kos (zelf scheepswerktuigkundige met een bedrijf in scheepsreparaties) probeert samen met de aanwezigen het beste antwoord te geven op al uw (toegegeven: technische...) problemen. Zondagmiddag 18 maart om 14 uur in het clubschip Durgerdam. Na afloop erwtensoep samen met de winterz... Lees meer

Nieuwe bestuursleden en coordinatoren

01 maart 2018  -  Algemeen
Henk Keuch neemt na meer dan 10 jaar bestuurswerk afscheid als havencommissaris. Het is vooral aan hem (en zijn 'vaste ploeg') te danken dat de haven er zo fantastisch bijligt. We zijn hem daar ontzettend dankbaar voor en zullen dat op de ALV met een passende hulde laten blijken.  Evert Nieuwenhuis heeft aangegeven te willen stoppen als commissaris publiciteit en drukwerk: combinatie van ... Lees meer

Nieuwe wintertarieven voor 2018-2019

01 maart 2018  -  Algemeen
In verband met de voorgestelde verlenging van het zomerseizoen stelt het bestuur aan de ALV voor de wintertarieven m.i.v. 1 november 2018 te verlagen (vanaf 2019 zal het zomerseizoen met exact hetzelfde bedrag duurder worden):  Durgerdam 1          Binnensteigers: Winterliggeld van € 8,20 naar € 7,00 (minus 15%) per m... Lees meer

Nieuw havenreglement ter bespreking op de ALV

01 maart 2018  -  Algemeen
Zoals afgeproken op de ALv van 2017 is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw havenreglement. Het reglement is opgesteld door een commissie bestaande uit Cobie Franssen, Hugo Kroeze, Kees den Hollander, Onno Klazinga, Rube van Poelgeest en Bob van der Winden onder voorzitterschap van Jan Verjaal.  Het bestuur dankt de commissie voor het vele werk dat ze al heeft geleverd en ste... Lees meer

Zonne-energie voor Durgerdam

01 maart 2018  -  Algemeen
In het meerjarenplan van de vereniging is ook het aanleggen van zonnepanelen op de beide clubarken begroot (30.000 euro). Kees den Hollander en Rob van den Ban hebben zich daarmee uitgebreid bezig gehouden de laatste weken.Uit hun onderzoek blijkt dat ZVhetY schrikbarend veel elektra en gas verbruikt elk jaar. Deels is daar (soms simpele) energie besparing voor mogelijk, zoals meer isolati... Lees meer

Verbouwing arken in Durgerdam

01 maart 2018  -  Algemeen
Afgelopen maanden heeft een commissie bestaande uit Quirina Ooms, Ynse Deinema, Peter de Bois, Kees den Hollander, Jan Verjaal en Bob van der Winden zich over de bouwplannen gebogen, die de ALV in de vergadering van november 2017 in principe heeft goedgekeurd. Buiten de investering in zonne-energie (zie daarvoor een ander nieuwsbericht) gaat het om verbetering van het sanitair in de haven en&n... Lees meer