Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
06 5162 8873

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Zeilvereniging Het Y staat open voor alle enthousiaste zeilers die een actieve bijdrage willen leveren aan het reilen en zeilen van de vereniging. Niet alleen de organisatie van de vereniging, de wedstrijden en de evenementen, maar ook een groot deel van het beheer en het onderhoud van de eigen havens wordt door de leden zelf uitgevoerd. Voorwaarde voor toelating als lid van de vereniging is dan ook dat u een actief zeiler bent en aan de activiteiten van de vereniging wenst deel te nemen.

Het Y kent een seniorlidmaatschap, een gezinslidmaatschap voor partners van seniorleden en een jeugdlidmaatschap.

Door actief bij te dragen aan de vereniging kan per jaar een z.g. bonusjaar worden verdiend: bonusjaren tellen mee bij de uitgave van vaste ligplaatsen in de verenigingshavens.

Alleen het seniorlidmaatschap geeft aanspraak op een vaste ligplaats. De (volgorde van) toewijzing wordt bepaald door de duur van het lidmaatschap plus het aantal bonusjaren, de maten van het vaartuig en de afmetingen van de beschikbare lig-/stallingsplaatsen.

Het gezinslidmaatschap geeft stemrecht en toegang tot de evenementen tegen ledentarief. Genodigden van seniorleden zijn altijd welkom, maar er geldt soms een aangepast tarief.

Vanaf acht jaar kun je jeugdlid worden. Bij het bereiken van het achttiende levensjaar kan dit tegen een gereduceerd tarief worden omgezet in het seniorlidmaatschap. Het jeugdlidmaatschap is een voorwaarde om zich in te kunnen schrijven voor zeilles en geeft, evenals het seniorlidmaatschap, de mogelijkheid op het jollenveld een plek te huren voor een eigen boot.
Ook kun je een van Optimisten, Lasers en Laser Pico's gebruiken.
Tegen een kleine vergoeding staan de grotere verenigingsboten ter beschikking van de leden (twee J22's en kajuitjacht 'Bries').

Begunstigers (donateurs) zijn van harte welkom op al onze evenementen tegen het ledentarief en ontvangen bovendien het Y-journaal en de maandelijkse nieuwsbrief.

Bent u geïnteresseerd in de lidmaatschap- en ligplaatstarieven voor leden van Zeilverening het Y, bekijk dan onze tarievenpagina voor leden

Onderstaand vind je  meer informatie over de voordelen van het lidmaatschap en het aanvragen ervan.

Toch nog onbeantwoorde vragen? Stel die dan een e-mail aan Anne Kooyman, de contactpersoon voor kandidaatleden.

Voordelen lidmaatschap

Naast de deelname in een gezellige en actieve vereniging, het hieraan verbonden lidmaatschap van het Watersportverbond en het recht op een ligplaats in één van onze twee eigen havens conform de wachtlijst prioriteit, biedt het lidmaatschap nog een aantal andere voordelen:

  1. Gratis of tegen kostprijs deelnemen aan activiteiten, wedstrijden en evenementen in verenigingsverband
  2. Gebruik van de verenigingsboten: Optimisten, Pico's, Lasers, of (tegen een kleine vergoeding) twee J22's en kajuitjacht de Bries.
  3. 50% korting op passantentarief in de verenigingshavens in Durgerdam en Marken.
  4. Abonnement op ons kwartaalblad Y journaal
  5. Maandelijkse digitale nieuwsbrief
  6. Voordelige winterligplaatsen in Durgerdam en Marken
  7. Korting op het gebruik van de mastenkraan ( zie tarievenlijst)
  8. Mogelijkheid om de mast van het eigen schip op te slaan in het mastenrek in Durgerdam (zie tarievenlijst)
  9. Het bestuur kan bij verenigingsevenementen bepalen dat leden zonder vaste ligplaats in de betreffende haven maximaal 3 nachten zijn vrijgesteld zijn van havengeld in Durgerdam c.q. Marken. Dat wordt op de website bij het betreffende evenement vermeld.

 

 
Aanvragen lidmaatschap

Onderstaand formulier is van toepassing op alle vormen van lidmaatschap: senior-, gezins- en jeugdlidmaatschap. 
Het jeugdlidmaatschap staat open voor de leeftijdscategorie 8 tot 18 jaar.
Het gezinslidmaatschap is alleen beschikbaar voor partners van seniorleden

Kandidaten voor het senior- of gezinslidmaatschap ontvangen na invullen en indienen van onderstaand formulier een uitnodiging voor een kennismakingsavond in ons clubschip te Durgerdam.

De kennismakingsavonden worden driemaal per jaar gehouden Op deze (gezellige) avonden stelt het bestuur zich voor, hoor je meer over de vereniging en kun je iets over jezelf en je schip vertellen en niet onbelangrijk: aangeven aan welke activiteiten je denkt mee te gaan doen en wat je denkt voor de vereniging te kunnen betekenen.

Na publicatie van je kandidatuur in het Y Journaal, ons clubblad, hebben de leden twee weken de gelegenheid bezwaar aan te tekenen tegen je toekomstige lidmaatschap. Als zij van deze mogelijkheid geen gebruik maken (en dat komt bijna nooit voor), heten wij je formeel in de vereniging welkom en ontvang je een bewijs van lidmaatschap, de statuten en de verenigingswimpel.

Als je als lid bent ingelogd zie je geen inschrijfknop en dien je eerst uit te loggen om iemand anders als jeugdlid of gezinslid aan te kunnen melden.

Aanvraagformulier lidmaatschap