Het  bestuur van Zeilvereniging Het Y organiseert in het voorjaar en het najaar een Algemene Ledenvergadering. Op deze vergaderingen kunt u met uw stem mede beslissen over het beleid en de investeringen van de vereniging, evenals over eventueel voorgestelde wijziging van de tarieven, dus uw aanwezigheid is gewenst en van belang.

Op deze pagina treft u de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergaderingen van Zeilvereniging het Y.