Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Algemene ledenvergadering 5 juni a.s. per internet (ZOOM)

Geplaatst op 30-04-2020  -  Categorie: Evenementen / activiteiten  -  Auteur: Bob

De coronamaatregelen zijn ons natuurlijk niet in de koude kleren gaan zitten. Het bestuur heeft veel aandacht moeten besteden aan het aansturen van wat er in de havens mogelijk is 'in tijden van corona'. Het lijkt erop dat de situatie in onze havens nu langzamerhand kan normaliseren en vanaf 1 juli weer kan draaien met inachtneming van de bekende RIVM maatregelen (waarvan ongetwijfeld de 1,5 meter regel voor enig balanceerwerk op de steigers zal zorgen...) Houd je alsjeblieft goed aan die regels, maar een nat pak is niet nodig en ook niet wenselijk nog bij de huidige watertemperaturen.

Tegelijkertijd moet de vereniging wel een ALV houden in het begin van het jaar. Wij gaan dit doen op 5 juni a.s., 20.00 uur, met op de agenda alleen de financiën en de bestuursverkiezingen. De behandeling van de lustrumviering, de statuten en wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn uitgesteld tot de november ALV.

Deze ledenvergadering vindt plaats in 'hybride' vorm: het bestuur en maximaal tien leden kunnen de vergadering bijwonen in het clubschip, alle andere leden die zich opgeven kunnen de vergadering bijwonen via ZOOM op internet. De onlangs in werking getreden "Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid" maakt dit mogelijk. Het bestuur heeft besloten hiervan gebruik te maken, zodat wij de statutaire termijn van zes maanden na afloop van het vorige verenigingsjaar kunnen respecteren. In de clubark zal onverminderd de 1,5 meter-regel van toepassing zijn. 

Voor deze vergadering moet iedereen die hem wil bijwonen zich via de website opgeven om daadwerkelijk een uitnodiging voor het clubschip of de ZOOM-sessie te ontvangen! Dat kan door je in te schrijven bij de activiteit ALV 5 juni. Wel eerst inloggen bij 'voor leden'. Alleen leden die zich via dit formulier inschrijven krijgen een uitnodiging om de ledenvergadering ter plekke of via Zoom bij te wonen! De sluitingsdatum voor opgeven is 2 juni, daarna moeten wij de uitnodigingsmails aan iedereen rondsturen.

Leden kunnen ook van te voren vragen stellen per email via: secretariaat@zvhety.nl. De uiterste datum voor het indienen van vragen is 2 juni 20:00 uur. Wij zullen de vragen zoveel mogelijk van te voren beantwoorden.

Voor de door het bestuur voorgestelde kandidaten (Christine Zwierink herbenoemen als evenementencommissaris, Anneke Jochemsen voor 2e secretaris, Jan Verjaal voor 1e secretaris, Bob van der Winden voor voorzitter) kunnen tot uiterlijk 31 mei tegenkandidaten zich opgeven, gesteund door minimaal tien leden.

Uiteraard staan we ook stil bij het einde van het 'tijdperk Frank' als onze voorzitter!

De volledige agenda en alle documenten vindt u op de website onder 'voor leden > Algemene ledenvergaderng > ALV 05-06-2020'.