Commissie Fonteinkruid van start.

Geplaatst op 18-09-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bob
Vlak voor de ALv van 15 september is een werkgroepje van 5 leden van het Y gevormd, om wat harder tegen het woekerende Fonteinkruid aan te gaan: Joop van Rijn, Peter Kos, Ton Keszler, Ben Meijer en Bob van der Winden.
Ondertussen is ook het rapport van Waterrecreatie Advies uit, waaruit zonneklaar blijkt dat als het beleid van Rijks Water Staat (RWS) niet verandert, het fonteinkruid zal blijven woekeren: http://www.waterrecreatieadvies.nl/nl/nieuws/overlast-waterplanten.html 
Dus is het enige middel om samen met andere druk uit te oefenen zodat dit beleid wel verandert.
 
We hoorden al dat de vereniging Muiderzand er een heus congres aan gaat wijden, daar doen we zo mogelijk aan mee. Het is onze bedoeling, om met alle verenigingen rond het IJmeer in eerste instantie een fonteinkruid groep te vormen, en dan verder samen te werken met andere actieve groepen op dit gebied (Gastvrije Randmeren, Hoorn, etc.). 
 
Concreet wil het bestuur er volgend jaar ook alles aan doen om tenminste de geul open te houden naar Durgerdam. Plannen daarvoor worden samen met de werkgroep ontwikkeld.
De actuele situatie is nu helaas zo, dat RWS de bal legt bij Waternet en Waternet (Gemeente Amsterdam) niet thuis geeft…
Dit terwijl wij weten dat een jaar of 6 geleden Waternet zelfs in opdracht van RWS de geul nog heeft gebaggerd.
Wij zijn bezig uit te zoeken, wat er toen precies is besloten, om te kijken wie er dan wel verantwoordelijk is voor de geul.
Alle informatie hierover is welkom bij de werkgroep: siraterces.[antispam].@zvhety.nl (Bob van der Winden)