Commissie 'palaver' 1 oktober

Geplaatst op 24-06-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Op 1 oktober a.s. vindt het 2e 'commissiepalaver' plaats van dit jaar.

Het bestuur organiseert elk jaar, ruim voor de ledenvergadering een bespreking met afgevaardigden van alle commissies om samen te kijken wat urgent is voor de vereniging en hoe we dat op de ledenvergaderingen kunnen agenderen.

Dit keer zullen wij in elk geval praten over de manier waarop het bestuur de commissies meer invloed op hun eigen begroting wil geven, maar ook over de stand van zaken van het meerjarenplan en het komende lustrum in 2020.

Voor dat laatste onderdeel zal de evenementencommissie met een aantal anderen met een voorstel komen.

 

De commissieleden iontvangen allen een aparte uitnodiging met agenda, maar ook andere leden zijn van harte welkom. Zet de datum vast in je agenda!