Commissie Y-2027 van start

Geplaatst op 09-05-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Begin 2016 heeft ‘Het Y, dat ben jij’ een succesvolle enquête onder de leden georganiseerd: sommige onderdelen zijn al gerealiseerd (evenementen, cursussen, zeezeilen, avonden over wedstrijdzeilen, maar bovenal nu onlangs het zonnedek), sommige elementen zijn voorgesteld maar wachten op beslissing en financiering (terras aan het water, verbouwing arken, etc.). De commissie Y-2027 gaat hierop door om de plannen Y-2027 voor te bereiden en het bestuur te adviseren over een meerjarenplan waarin b.v. de plannen voor de arken en terrassen zijn opgenomen in een meer omvattend geheel inclusief onderhoudswerkzaamheden, etc. De commissie bestaat sinds de ALV van maart j.l. uit Peter de Bois, Bas Boer, Hans Knapper, Frank London, Jan Verjaal en Bob van der Winden (als je mee wil doen: siraterces.[antispam].@zvhety.nl).

Inmiddels zijn we het eens over onze uitgangspunten:

 1. Het gaat om investeringen in een levendige vereniging in de breedste zin 
 2. We zien een toename van het gebruik van de havens als verblijfs en recreatieplek, niet alleen als ‘botenstalling’ (b.v. met de‘familieweekenden’) 
 3. De alom voorspelde ‘veroudering’ van ledenbestanden van watersportverenigingen valt voor het Y nogal mee: gezien de lage kosten van de haven en de gestage instroom van nieuwe leden (met een gemiddelde leeftijd van rond de 50 jaar) verwachten wij de komende tien jaar nog altijd mensen op de wachtlijst te hebben (op het moment meer dan 50 – wachtlijst 2018)
 4. Wel is het onze intentie de veranderingen in de watersport proberen te duiden en daar voor ZVhetY conclusies uit te trekken, zodat wij ook de komende 10 jaar een levendige vereniging kunnen blijven, met veel zelfwerkzaamheid van leden, waarin leden gezamenlijk zeilen en actief zijn in de haven.
 5. Ontwikkelingen als de dijkverzwaring in Durgerdam, en de (langzame) leegloop van gemeente- en commerciële havens bieden ook kansen (bijvoorbeeld overleg met RWS, zoals al in Marken aan de gang, Waterschap over ‘recreatief medegebruik’, samenwerking met commerciëlen, etc.).
 6. We hoeven dit niet alleen te doen: ook samen met WSV en Watergeuzen, dorpsbewoners kan e.e.a. worden opgepakt (we kunnen beginnen met een keer een borrel voor dorpsbewoners ivm onze nieuwe steigers). 
 7. Het gaat niet alleen over de haven in Durgerdam: ook Marken en Enkhuizen verdienen de aandacht.

We hebben nu verder een een 'stappenplan' vastgesteld als volgt:

 • Het bestuur komt  met een overzicht van de bestaande financiële situatie als ‘beginbalans’ voor het meerjarenplan.
 • De Commissie komt met concept meerjarenplan (inhoud, inclusief prioritering), inclusief voorlopige  begroting: uiterlijk begin juni voegen we deze 2 samen.
 • Publicatie concept meerjarenplan in nieuwsbrief begin juni.
 • Op basis van dit plan gaan we in juni actief met een ‘mini-enquête’ naar  een familie weekend, 'feestje op marken' etc.
 • Het bestuur vergadert 3 juli en stelt principe het meerjarenplan vast, ter verdere financiële uitwerking.
 • Publicatie in Nieuwsbrief, Y-journaal etc. Mogelijk een extra ALV of info-avond.
 • 17 november: ALV stelt het meerjarenplan vast en benoemt uitwerkingscommissie voor de eerste plannen.

Ondertussen zit de commissie niet stil en is niet alleen bezig met vergaderen: het bestuur heeft inmiddels op basis van het voorstel van de commissie budget gereserveerd voor aankleding van het 'zonnedek' met meubilair en het vast herinrichten van de 'havenmeestersark' met 2 kleedkamers in Durgerdam. Ook suggesties voor kleine veranderingen (ook in Marken en Enkhuizen) zijn welkom bij de commissie: siraterces.[antispam].@zvhety.nl .