Commissiepalaver

Geplaatst op 02-02-2019  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bob

Afgelopen januari heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd met alle commissies van de vereniging, om te kijken of ook de samenwerking tussen de commissies kan worden versterkt. We leven namelijk in de luxe-situatie dat we rond de 80 active vrijwilligers hebben in de vereniging, in meer dan 10 verschillende commissies, die elk hun werk prima doen. Nu is dan de tijd gekomen om te kijken hoe we het geheel een beetje beter kunnen stroomlijnen.

commissieoverleg-jan-2019-3Daaruit kwamen verschillende  plannen voort; het bestuur geeft voorrang aan de volgende daarvan (inmiddels wordt daar overigens al hard aan gewerkt):

  • Vanaf begin mei (Y-torenrace) tot aan eind september is er elke zaterdag wat te doen in het clubhuis: een heel clubweekend, een wedstrijd, een barbecue, een evenement, jeugdzeilen. De bar is (zeker aan het eind van de middag) elke zaterdag open, en leden kunnen elkaar daar – ook spontaan – treffen.
  • Leden zonder schip in Durgerdam kunnen elk weekend dan meteen tegen het gereduceerde passantentarief (50%, besloten vorige ALV) in de haven een ligplaats vinden, mits er plekken beschikbaar zijn. Natuurlijk wel even bellen met de havenmeester. Leden zonder schip zullen nog komend seizoen het verenigingsschip kunnen reserveren.
  • Het bestuur zoekt met de commissies naar een makkelijker communicatie, (bijvoorbeeld in de vorm van een ‘app’ voor de mobiele telefoon en monitors in beide arken en op Marken), over o.a. deze zaterdagopeningen en andere evenementen.
  • Minstens een of twee keer per jaar gaan we een evenement organiseren met ALLE commissies: als eerste evenement zullen we op 6 juli a.s. de ‘8 uren van het Y’ weer in ere herstellen. U hoort snel meer van de evenementencommissie en de (ad hoc) organisatoren.
  • De ‘commissiepalavers’ zullen twee keer per jaar door het bestuur worden georganiseerd, in januari en september om alle commissies bij elkaar te brengen, en samen nieuwe plannen te smeden.

commissie-overleg-jan-2019

Kortom: de vereniging bloeit en groeit, ook de aanwas van nieuwe (jongere) leden gaat gestaag door (meestal zo’n 25 per jaar). Het bestuur wil de komende jaren vooral inzetten op het doorontwikkelen van de vereniging als echte zeilvereniging, met alle activiteiten die daarbij horen, of je nu een schip in een van de verenigingshavens hebt liggen, of niet.