Een nieuw erelid en een lid van verdienste

Geplaatst op 28-03-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Op de ALV van 16 maart j.l. werden Henk Keuch en Gerrit van Empel benoemd tot erelid resp. lid van verdienste.


Henk Keuch was vanaf 2009 havencommissaris Durgerdam en Marken, en trad deze ALV af na 9 jaar de kroonjuwelen van de vereniging bestuurd én instand gehouden te hebben. Een kleine greep uit zijn wapenfeiten is zijn grote rol bij het tot stand komen van de buitensteiger (ja mensen, die is er ook niet altijd geweest!), het jarenlang volgen van de never-ending story van de dijkverzwaring in Durgerdam, het constante onderhoud van de havenfaciliteiten met zijn havencommissie, het jaar-in jaar-uit verdelen van de (vaak zeer schaarse!) nieuwe plekken in de haven via de wachtlijst (en wat hebben we tegen hem 'aangezeurd'!).

Uiteraard kan zijn 'laatste kunstje' zoals hij het zelf graag noemt - de totale varvanging in 2017 van de AB steiger door drijvende steigers en in 2018 van de CD steigers - niet onvermeld blijven: de keuze voor drijvende steigers was natuurlijk logisch gezien de jarenlange onzekerheid over de dijkverzwaring, maar hiervoor moest wel ongeveer de hele haven op de schop. Dat was ook hard nodig, want Henk had zelf geconstateerd dat verder uitstel van steigervernieuwingen nu toch echt onverantwoord was. Dat hij het niet liet bij deze constatering, maar er ook daadwerkelijk voor zorgde dat er nieuwe steigers kwamen zullen wij nooit vergeten.


Gerrit van Empel heeft een zo mogelijk nog langere staat van dienst: hij werd als commissaris publiciteit in 2004 lid van het bestuur, en is dat gebleven tot 2017, eerst nog een termijn als evenementencommissaris en toen 2 termijnen als voorzitter. In zijn bestuurstijd is de vereniging geworden wat hij nu is: een club waar leden de dienst uitmaken, maar waar vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is. Daar kon hij regelmatig wat van zeggen, als er weer eens iemand het op het laatste moment liet afweten, maar gelukkig overheerste altijd het gevoel dat we met 100 vrijwilligers op een ledental van 400 goed af zijn. Hij leidde als voorzitter de vereniging door menige kleine en grote crisis en wist toch altijd weer de positieve noot te vinden: ook nu weer heeft hij aangekondigd weer het een en ander te willen organiseren: 'jullie zijn nog niet van me af'....

Dat gaan we zeker merken op 8 april a.s. (16 uur): dan onthult Gerrit mede namens Henk het nieuwe tavleau van ereleden (16 uur).