Extra ALV op 15 september

Geplaatst op 13-06-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bob

Meerjarenbegroting en nieuwbouw C-D steigers op extra ALV 15 september

Op 15 september a.s. (8 uur clubschip) organiseert het bestuur een extra Algemene ledenvergadering. De vaste Algemene ledenvergadering van 17 november a.s. gaat dus ook door.

De twee belangrijkste redenen hiervoor:

1. Er is een groep leden (onder aanvoering van onze havencommissaris), die komend winterseizoen de CD steiger wil aanpakken, naar analogie van de zeer geslaagde drijvende A-B-steigers. Er is hiervoor op de begroting nog steeds geld gereserveerd (en ook feitelijk beschikbaar - het gaat om een bedrag van rond 90.000 euro), maar niettemin willen we het formele besluit tijdig voorleggen aan de ledenvergadering.

2. Inmiddels schiet de commissie Y-2027, die een meerjaren (investerings-)begroting voorbereidt op met haar werk. Naar verwachting zal het bestuur de meerjarenbegroting in juli kunnen goedkeuren en dan willen wij hem aan de leden voorleggen. Aangezien er voor de ALV in November ook wijzigingen in jachthavenreglement etc. en de reguliere begroting voor 2018 op de agenda staan, zitten we in November al krap in de tijd. Bespreking van de meerjarenbegroting in september is dan de meest logische stap.

Dus: zet het avst in uw agenda: 15 september 2017: extra ALV ZVhetY