Fonteinkruid: alleen vaargeul gemaaid!

Geplaatst op 31-07-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Afgelopen 19 juli is de vaargeul gemaaid door de Gemeente Amsterdam (waternet). Volgens wat onze havenmeester Rik van iedereen hoort is de vaargeul goed bevaarbaar, daar buiten is het hommeles!

2018-maaigebiedInmiddels is op het Markermeer het 'grote maaien' ook gaande: de maaigebieden daar zijn uitgebreid en verbeterd, maar dat is wel een pre voor de haven van Marken, maar niet zomaar voor varen op het IJmeer: bij navraag blijkt dat de groene boeien aan de Waterlandse kust verlegd zijn en nu 1 lijn vormen naar het Paard van Marken. Die zou bevaarbaar moeten zijn, net als de vaargeul. Vanaf het Paard wordt het beter en is er dus ook een geul naar Marken, Moinnickendam, Volendam, Edam en Hoorn. Graag horen wij uw bevindingen!

Het watersportverbond zegt er op haar website het volgende over:

Gestart met grootschalige aanpak van waterplantenoverlast in IJsselmeergebied

Goed nieuws voor de pleziervaart en de watersporters. Het maaien van waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren is begonnen... De lange waterplanten komen in de schroef terecht of blijven aan de kiel of het roer hangen. Dit kan voor gevaarlijke situaties op het water zorgen. Verschillende waterrecreatie partijen, o.a. het Watersportverbond, luidden daarom het afgelopen jaar de noodklok.

Vaargebieden bereikbaar houden 
Maaien tijdens het seizoen is de remedie om op de korte termijn de overlast tegen te gaan en het vaargebied goed bereikbaar te houden. Daarom is er onlangs gestart met het maaien van de waterplanten in het Markermeer, de Randmeren en het IJmeer. Het Watersportverbond is blij dat er is begonnen met het aanpakken van de waterplantenproblematiek. De maaigebieden zijn bepaald in overleg met de vertegenwoordigers van de recreatievaart, gemeenten en provincie. Er zijn overzichtskaarten van de gebieden en routes waar gemaaid wordt.

Klik hier voor de maaikaart Randmeren >> 

Klik hier voor de maaikaart Markermeer >> 

Kaart IJmeer >> (volgt z.s.m.): Helaas is dit nog onduidelijk: we doen ondertussen navraag (BvdW)