Het was weer een mooie ALV... en we hebben een nieuw Havenreglement

Geplaatst op 18-03-2018  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bob

Met een opkomst van rond de vijftig leden en soms felle maar ter zake doende discussies  hebben we weer een mooie ALV achter de rug.

De belangrijkste feiten: Kees den Hollander ontving de Paul Niemanprijs, Henk Keuch is benoemd tot erelid en Gerrit van Empel is nu lid van verdienste. Ook vanaf deze plek Hulde!

Tijdens de ALV zijn nieuwe bestuursleden (2 havencommissarissen: Ger Langhout en Bouke Blijdesteijn) en coördinatoren (Henk Dessens, Arnout Schaap, Kaat Sanders) verkozen, zijn de nieuwe wintertarieven vastgesteld, is de verbouwing voor 113.000 euro goedgekeurd, er is over een nieuw jachthavenreglement besloten en - last but not least - het financieel jaarverslag werd op voordracht van de kascommissie met complimenten aan penningmeester Cobie fransen en 'huisaccountant' Nico Roos goedgekeurd, evenals de nieuwe wintertarieven voor 2018-2019 . Niet niks dus, we waren tot 22.30 hard aan het werk, maar konden toen gelukkig een biertje drinken op de gezondheid van de zieke Hans Knapper - de uitgaande barcommissaris - en hem allen een kaartje sturen om hem beterschap te wensen.

Veel van deze onderwerpen komen terug in andere nieuwsberichten; hier concentreren we ons even op het nieuwe havenreglement: Allereerst is de indeling gewijzigd en de terminologie eenduidiger geworden.
Verder zijn de veranderingen doorgevoerd die de afgelopen jaren in ALV's zijn besproken. Denk aan de schepencommissaris en de tijdelijke ligplaats voor motorschepen. Durgerdam en Marken krijgen een eigen havencommissaris.
Zoals bij zoveel andere jachthavens loopt het zomerseizoen nu van 1 april tot en met 31 oktober.
De wachtlijstprocedure zoals die al jaar en dag wordt toegepast is nu duidelijk beschreven, evenals de toewijzing per seizoen voor winterligplaatsen, het jollenveld en de stallingsrekken.
Zaken die alleen spelen in Durgerdam (b.v. de pont, het zonnedek en het jollenrek en -dek) of op Marken (parkeren, rode en groene bordjes) zijn apart benoemd.
Ook is een werkbare tekst opgenomen over 'oneigenlijk gebruik' van ligplaatsen, dit naar aanleiding van recente ervaringen. Enkele zaken zijn uit het havenreglement verdwenen. Deze worden als supplement op het Huishoudelijk Reglement tijdelijk op deze site weergegeven. Het bestuur neemt zich voor een geheel vernieuwd huishoudelijk reglement in november 2018 aan de ALV voor te leggen. 

Na het staande de vergadering aanpassen van enkele artikelen werd het havenreglement bij acclamatie (niemand tegen!) aangenomen.