Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen Meer info

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
06 5162 8873

Update De haven van Durgerdam wordt op diepte gebracht

Geplaatst op 05-09-2023  -  Categorie: Havens  -  Auteur: Bestuur

Dit bericht is bijgewerkt op 5 september.

Vanaf 1 november wordt in opdracht van de gemeente Amsterdam de hele Durgerdamse binnenhaven in etappes uitgebaggerd. Streefdiepte is Winterpeil - 240 ( NAP - 280), in de kom NAP - 305).
Fase 1 omvat het gebied van de Watergeuzen en het achterste deel van de Havensloot.
Fase 2 beslaat de rest van de Havensloot tot de kom (incl. de pont).
Fase 3 betreft de gehele kom (WSV en Y), inclusief onze D-, E- en passantensteigers.
Fase 1 en 2 zijn voor dit jaar (2023) gepland, in februari 2024 moet het hele project zijn afgerond.

Dat gaat de nodige uitdagingen opleveren: er is ruimte voor minder schepen, die in de haven ook nog een paar keer moeten verhalen; de Watergeuzen, WSV en Het Y gaan hierbij nauw samenwerken.
Bovendien zal de pont geruime tijd niet gebruikt kunnen worden.

Degenen die een winterplek in Durgerdam krijgen, zullen hun boot één of meer malen moeten verhalen.

Eigenaren worden uiterlijk 48 uur daarvoor op de hoogte gesteld.
Bij afwezigheid van de eigenaar wordt de boot verhaald door de eigen Y-werkploeg: eventuele schade is voor risico van de eigenaar.

De ligplaats kan ‘gestapeld’ zijn.
Op ligplaatsen ‘aan de overkant’ (C-, D-, E-, passanten-, en Buitensteiger) kan van 1 november tot einde project geen water, stroom en WiFi geleverd worden; deze zullen daarom alleen in uiterste noodzaak worden toegewezen.

Bij de toewijzing van plekken in Durgerdam wordt als eerste gekeken naar de deelnemers aan de winterwedstrijden; die moeten ‘gewoon’ door kunnen gaan! Daarnaast krijgen schepen van vaste-ligplaatshouders die makkelijk verhaald kunnen worden voorrang.

Onze havencommissarissen Ger en Frank zijn begonnen de mogelijkheden en wensen te inventariseren.
Zoveel mogelijk grote schepen én boten waarmee in de wintermaanden niet gevaren wordt willen wij een plek in de Westhaven van Marken bieden, in Het Y-deel, maar we gaan ook te rade bij onze buren: de WSV Marken.

Op basis van beschikbaarheid en de inschrijvingen willen de havencommissarissen zo snel mogelijk de havens gaan indelen. Niet ieders voorkeur voor Durgerdam kan gehonoreerd worden.
Meld je daarom voor een winterligplaats snel aan via de website
Wil je je inschrijving wijzigen? Kies voor Uitschrijven en voer daarna een nieuwe in!

Tenslotte:

  • Over het op diepte brengen van de vaargeul en de buitensteiger wordt nog gesproken;

  • Direct na het baggeren willen we een aantal palen te verplaatsen om boxen beter op maat te maken en de pontfuik wijder te maken;

  • De Buitensteiger wordt niet vergeten: ook daar gaan we met palen aan de slag, en kijken we naar aanpassingen van de vingersteigers;
  • Alle leidingen naar 'de overkant' gaan we vernieuwen, en waar nodig verzwaren (stroom).