Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Interviews ereleden op website

Geplaatst op 03-01-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Ereleden worden op voordracht van het bestuur of van de Algemene Vergadering benoemd door de Algemene Vergadering wegens hun verdiensten voor de vereniging, ofwel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

2018-04-09-ereledentableauAfgelopen november heeft de ALV Anne Kooyman benoemd tot lid van verdienste (zij is geinterviewd in het lustrumboek 2020) en Pieter Smak tot erelid (een interview met hem is te lezen in het komende voorjaarsnummer van het Y-journaal). Ruud Porsius ontving de 'Paul Niemanprijs' (zijn interview stond in het herfstnummer Y-journaal 2021).

De komende seizoensopening besteden wij (ijs en corona dienende) aandacht aan deze bijzondere leden. Op de website (wel eerst inloggen) kunt u de hele lijst ereleden en leden van verdienste vinden, en ook de prijswinnaars van de Paul Niemanprijs, zoals die sinds 1885 zijn benoemd. Ze staan ook op het roer dat hangt in de clubark. In de loop van de afgelopen jaren zijn interviews met ereleden, leden van verdienste en Paul Nieman prijswinnaars verschenen in het Y-journaal en het lustrumboek 2020. Door op de namen te klikken kunt u deze interviews meteen lezen.