Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Jaarverslag van het secretariaat

Geplaatst op 07-03-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Anneke, Jan

Verslag van het secretariaat

2020 was niet alleen voor Het Y een bijzonder jaar. Veel 'gewone' dingen gingen niet door, maar in dit verslag kijken we vooral terug op wat er wél mogelijk was. Zo konden we ons als zeilers in een tijd van bewegingsbeperking nog redelijk vrij bewegen. Met mooi weer konden we naar de boot, en na mei mochten we ook weer naar andere havens toe. Dat leverde Durgerdam ook een fraaie passantenomzet op. Helaas moesten we door omstandigheden op Marken de deuren voor passanten gesloten houden. Ter gelegenheid van het (27ste) lustrum verscheen onder de bezielende leiding van Henk Dessens een bijzonder jubileumboek waarin de zeilende mens centraal staat.

Het Y leerde ZOOMen, al was dat nog even wennen. Daarom verschoof de ALV van 20 maart naar 5 juni, en stelden we wijziging van statuten en huishoudelijk reglement uit tot het najaar. Op 5 juni trad Frank London af als voorzitter, en werd opgevolgd door Bob van der Winden. Jan Verjaal schoof op van tweede naar eerste secretaris, Anneke Jochemsen werd tweede secretaris. Gerrit van Empel, die tijdelijk insprong voor Bouke Blijdesteijn werd havencommissaris Marken. In 2020 mochten we weer zo'n 35 nieuwe leden begroeten, met twee (!) kennismakingbijeenkomsten in september, zoals altijd weer perfect georganiseerd door Anne Kooyman.

In het najaar hielden we twee ALV's. Dit was nodig omdat de voorgestelde statutenwijzigingen niet in de eerste vergadering konden worden goedgekeurd: er waren minder dan 165 leden aanwezig . De ALV van 20 november benoemde Chiel Koops tot erelid, en Bouke Blijdesteijn tot lid van verdienste. Nico Roos huldigde op geheel eigen wijze zijn opvolger Peter Sonnemans als winnaar 2020 van de Paul Niemanprijs. Statuten en Huishoudelijk Reglement verdienden écht aanpassing aan de 21e eeuw. De reglementen- commissie waarin naast enkele bestuursleden Hugo Kroeze, Onno Klazinga en Rube van Poelgeest hun steentje hebben bijgedragen, hoopt voorlopig op haar lauweren te kunnen rusten, natuurlijk met dank aan Kees den Hollander. Na twee ALV's in november en december dachten we overigens er te zijn, maar (wijzigingen in) het Burgerlijk Wetboek zijn er de oorzaak van dat we op 19 maart nog één keer de Statuten ter goedkeuring moeten voorleggen aan de ALV.

Het secretariaat heeft in 2020 zoveel mogelijk thuis gewerkt, zonder het prachtige uitzicht vanuit het Havenkantoor. We hopen dat we dat in 2021 minder hoeven te missen.

Anneke Jochemsen en Jan Verjaal