Ledenvergadering 15 maart

Geplaatst op 05-02-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Vrijdag 15 maart a.s. om 20.00 uur is de eerste ledenvergadering van 2019 aan de orde, het bestuur is er al druk mee:

De penningmeester is al heftig aan het rekenen (aan het financieel verslag over 2018 - we stevenen af op een klein overschot...), de kascommissie wordt binnenkort opgeroepen, de voorzitter bereidt zijn speech al voor, al of niet gebaseerd op koninklijke speeches (zoals bij de nieuwjaarsreceptie) de secretarissen schaven aan hun jaarverslag van 2018. Zo hoort het, en zo zal het gebeuren natuurlijk, er is heel wat te melden...

Deze vergadering staan ook nieuwe dingen op de rol, nog nooit vertoond: de commissie verenigingsschip heeft haar exploitatieplan al rond en zal het presenteren; de verbouwing van de clubark komt aan de orde, nu de havenmeesterark bijna klaar is. En natuurlijk de verslagen van de verschillende commissies (telt u mee?) - de jeugd-, web-, bar-, redactie-, schepen-, haven-, verbouwings-, evenementen, wedstrijd-, fonteinkruid-, reglementen- en kascommissie en nu dus ook de commissie verenigingsschip. Voor hun presentaties hebben we een nieuwe vorm gevonden, u leest er alles over in het vergaderboekje, dat uiterlijk 1 maart in deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd.