BELANGRIJKE DATA voor leden

Geplaatst op 09-10-2018  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bob

Beste leden,

Allereerst enkele belangrijke data, daarna enige uitleg:

  • 1 november    - sluiting wachtlijst
  • 1 november    - opzeggen zomerligplaats 
  • 1 december    - opzeggen lidmaatschap

Er zijn overigens nog enkele winterligplaatsen in het water beschikbaar (vooral op Marken): neem z.s.m. contact op met de betreffende havencommissaris.

Wachtlijst: de wachtlijst bij ZVhetY werkt zo, dat je je ieder jaar opnieuw moet inschrijven op de wachtlijst, als je voor het komende zomerseizoen in aanmerking wil komen voor een vaste ligplaats op Marken of in Durgerdam. Dat moet voor 1 november a.s.! Dit om te voorkomen, dat er mensen op de wachtlijst staan, die volgend jaar geen plek nodig hebben. Om 'hogerop' te komen op de wachtlijst hoef je je niet in te schrijven elk jaar: het jaar van het begin van het lidmaatschap (verhoogd met eventuele bonusjaren) is maatgevend voor je plek op de wachtlijst.

Jollensteiger: we zijn op het moment bezig om de ligplaatsen goed te verdelen over de leden. In principe is de jollensteiger voor 2018 vol: graag opgeven als je volgend jaar weer een plek wil op de jollensteiger, dan houden wij beter overzicht.

Leden verdienen 'bonusjaren' voor de wachtlijst door minstens 6 dagdelen per jaar vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten: de betreffende coordinator van de commissie, de havenmeester of het bestuur kunnen je voor deze 'bonuslijst' opgeven: regel het dus met een van hen.

De ligplaatsen worden toegewezen aan een senior lid (dus gelden niet voor het schip). Heb je eenmaal een vaste ligplaats dan hoef je je niet meer op te geven voor de wachtlijst, maar wel graag melden als je volgend jaar geen plek meer wilt!

Bij overlijden van een lid kan het bestuur beslissen haar of zijn partner onmiddelijk als lid toe te laten, zodat de boot kan blijven liggen. Het bestuur prefereert echter een gezinslidmaatschap: voor de helft van de kosten wordt de partner gezinslid.

Ook kinderen van leden hebben geen zelfstandig recht op een plek in de haven: die moeten apart lid worden, en voor hen geldt de datum van het lidmaatschap dat zijzelf lid zijn geworden, mochten zij het schip van hun ouders willen overnemen.

Opzeggen zomerligplaats: om plaatsen toe te kunen wijzen aan leden op de wachtlijst moeten leden die hun ligplaats willen opzeggen dat doen voor 1 november a.s. Wij streven er nl. naar om op 1 december of zo snel mogelijk daarna de nieuwe havenindeling bekend te maken.

Opzeggen lidmaatschap: voor 1 december!

Meer informatie bij Bob van der Winden: secretaris@zvhety.nl