Marken is klaar!!

Geplaatst op 05-04-2017  -  Categorie: Havens  -  Auteur: Bouke
De havens van zv het Y en WSV Marken, plus het gedeelte van RWS (de geul) zijn nu uitgebaggerd. Deze week gaan de tijdelijke liggers van de WSV die bij ons lagen, weer terug naar hun eigen boxen.
De diepte van de Y-haven is nu 2.70m onder NAP =2.50 m onder IJZP, dus geen beletsels meer. Zegt het vooral door aan passanten die niet meer naar Marken durfden.
Als u terugkomt naar Marken, laat Piet het dan even weten. Dan zet hij uw bordje op rood. 
 
Er is nog één akkefietje te klaren: De baggeraar had 2 meerpalen weggehaald om in de diepe boxen te kunnen baggeren. Die zijn verkeerd terug geplaatst. Gevolg is dat box 7 niet breed genoeg meer is voor de Sabijn, maar die ligt toch altijd in box 1. De baggeraar zoekt naar een oplossing om ze weer op de juiste plek te zetten. Een “minor problem”. 
De WSV en Het Y zijn nu dermate close geworden dat er stemmen opgaan om eens gezamenlijk een glaasje te drinken. Dat is natuurlijk een heel goed idee en een goede gelegenheid voor leden van beide verenigingen om eens kennis te maken met die snuiters aan de andere kant van de steiger. Dat idee wordt nog verder uitgewerkt. 
 
Overigens: De oude inrijvergunning is niet meer geldig. Vraag tijdig een parkeervergunning voor de parkeerplaats aan via de website van de gemeente Waterland.
Ten laatste:
De WSV beheert het drinkwater op de steiger en de wallekant, voor zichzelf, maar ook voor het Y. Afgelopen winter heeft de inspectie leefomgeving de WSV een boete opgelegd wegens het niet hebben van een legionella preventie/beheersplan.
Die boete kon ternauwernood afgewend worden omdat ten tijde van de controle er geen water aangesloten was. 
Een gecertificeerd bedrijf (verplicht) heeft nu dat programma opgesteld. Echter, één van de verplichtingen was dat er geen slanghaspels meer geïnstalleerd worden, wegens het risico van opwarmen van het water in de slangen. Op die manier kan het water beheersbaar legionellavrij geleverd worden tot aan het tappunt, i.c. de kraan op de steiger en niet verder. Wat er daarna gebeurt is voor risico van de afnemer. 
Om water van de kraan in je tank te krijgen moet je natuurlijk een slang gebruiken, maar dat moet een particuliere zijn, buiten de verantwoordelijkheid van beider verenigingen.
Het staat de leden vrij om alleen of met een aantal leden voor eigen rekening en risico een slang aan te schaffen en te gebruiken. Om zo’n slang op een haspel te zetten en te monteren aan/bij de waterkraan is geen optie. Dat zal niet worden geaccepteerd door het certificeringsbedrijf of inspectie en dus ook niet door de beide verenigingen. 
Ik begrijp dat door dit besluit het watertanken wat lastiger wordt, maar de keuze is eenvoudig: geen haspel of geen water. Inmiddels heeft de WSV het water weer aangesloten.
Uw Marker HCP,
Bouke Blijdesteijn