Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Meerjarenplan 2022-2027

Geplaatst op 22-09-2020  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bob

Tijdens en na de enquête ‘Het Y, dat ben jij’ in 2016 kwamen er allerlei nieuwe plannen op bij verschillende leden. Het bestuur juichte dat toe en wilde graag maximaal meewerken aan door de leden gedragen vernieuwingen. Tegelijkertijd wil een bestuur ook overzicht houden van wat ons de komende jaren aan investeringen en kosten te wachten staat: daarom is toen het eerste meerjarenplan (2017-2027) geschreven. Dit plan is in 2017 goedgekeurd door de ALV. Het bestuur begroot in de regel binnen dit meerjarenplan bij het voorstellen van investeringen. Bij het meerjarenplan hoort dus ook een meerjarenbegroting. 

Elk jaar stelt het bestuur in de begroting voor het komende jaar (in de november-ALV) aan de ledenvergadering ook de investeringen voor het komende jaar voor, die in principe binnen het meerjarenplan vallen, of anders geeft het bestuur aan waarom het daarvan afwijkt.

Met de komende dijkverzwaringen in 2022 in Durgerdam en Marken komt er weer veel op de vereniging af, reden te meer om nu al samen met de leden te bedenken wat we willen met die dijkverzwaringen en de investeringen eromheen. Het bestuur heeft begin 2020 de ‘commissie meerjarenplan’ ingesteld, die een brainstormversie (zie links onderaan deze pagina) van het komende meerjarenplan heeft gemaakt. Inmiddels is dit in september besproken met de 15 voorzitters van de verschillende commissies van de vereniging (het ‘commissiepalaver’) en werkt de meerjarenplancommissie aan een versie die we met de leden gaan bespreken in het winterseizoen 2020-2021. Tenslotte zal het bestuur het meerjarenplan voorleggen aan de ledenvergadering van maart 2021.

Namens meerjarenplancommissie en bestuur,

Bob van der Winden