Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Meerjarenplan-commissie begonnen

Geplaatst op 25-01-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Inmiddels ligt de meerjarenplan-commissie lekker op koers.

Op de ALV van november 2019 heeft het bestuur beloofd om in november 2020 met een herzien meerjarenplan voor de vereniging te komen.

Naast het feit, dat de meeste 'toekomstinvesteringen' uit het bestaande meerjarenplan (baggeren Marken, steigers Durgerdam, nieuw sanitair Durgerdam, zonnepanelen, zonnedek, etc.) inmiddels zijn afgerond, krijgen we vanaf 2021 te maken met  Dijkverzwaringen in Marken en Durgerdam, maar ook met fonteinkruidoverlast en nieuwe plannen voor het hele Markermeer. 

Dit alles neemt de meerjarenpancommissie onder voorzitterschap van Peter de Bois mee (leden zijn verder: Hans van der Schaaf, Casper Verbrugge, Rob van den Ban, Ben Meijer en Bob van der Winden).

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe leden en gezien de samenstelling van de commissie genieten dames de voorkeur!

De commissie zal het door hen opgestelde discussiestuk voorleggen aan het bestuur en het commissiepalaver in april/mei a.s. Daarna volgen twee discussiebijeenkomsten voor alle leden in juni: een op Marken, een in Durgerdam.

Het dan (ongetwijfeld aangevulde) plan zal uiteindelijk door het bestuur ingebracht worden in de ALV van 20 november 2020.