Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Meerjarenplancommissie brengt verslag uit

Geplaatst op 12-02-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Meerjarenplan 2022-2027

Tijdens en na de enquête ‘Het Y, dat ben jij’ in 2016 kwamen er allerlei nieuwe plannen op bij verschillende leden. Het bestuur juichte dat toe, en wilde graag maximaal meewerken aan door de leden gedragen vernieuwingen. Tegelijkertijd wil een bestuur ook overzicht houden van wat ons de komende jaren aan investeringen en kosten te wachten staat: daarom zijn toen het eerste meerjarenplan (2017-2027) en meerjarenbegroting (2017 - 2027) geschreven en door de ALV in november 2017 goedgekeurd. Het bestuur begroot in de regel binnen dit meerjarenplan bij het voorstellen van investeringen. Bij het meerjarenplan hoort dus ook een meerjarenbegroting. 

Elk jaar stelt het bestuur in de begroting voor het komende jaar (in de november-ALV) aan de ledenvergadering ook de investeringen voor het komende jaar voor, die in principe binnen het meerjarenplan vallen, of anders geeft het bestuur aan waarom het daarvan afwijkt.

Met de komende dijkverzwaringen in 2022 in Durgerdam en Marken komt er weer veel op de vereniging af, reden te meer om nu al samen met de leden te bedenken, wat we met die dijkverzwaringen en de investeringen eromheen willen.

Daarom heeft het bestuur begin 2020 de ‘commissie meerjarenplan’ ingesteld, bestaande uit Peter de Bois, Hans van der Schaaf, Rob van den Ban, Casper Verbrugge.

In januari 2021 rapporteerden zij aan het bestuur.

De brainstormversie van het meerjarenplan, evenals de definitieve rapportage van de commissie aan het bestuur vindt u bij Meerjarenplan (onder 'voor leden') op de website. Wel eerst even inloggen!

Inmiddels buigen Anneke Jochemsen en Bob van der Winden zich namens het bestuur over een definitieve versie van het meerjarenplan 2022-2027, dat in maart door het bestuur zal worden besproken. Na behandeling door het commissiepalaver in april of mei a.s. zal het bestuur het nieuwe meerjarenplan voorleggen aan de ALV in november 2021.