Nieuw havenreglement ter bespreking op de ALV

Geplaatst op 01-03-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Zoals afgeproken op de ALv van 2017 is er de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw havenreglement. Het reglement is opgesteld door een commissie bestaande uit Cobie Franssen, Hugo Kroeze, Kees den Hollander, Onno Klazinga, Rube van Poelgeest en Bob van der Winden onder voorzitterschap van Jan Verjaal.  Het bestuur dankt de commissie voor het vele werk dat ze al heeft geleverd en stelt de ledenvergadering voor dit concept goed te keuren.  Het bestuur neemt zich voor de leden op de najaarsvergadering van 2018, a.s. 16 november een nieuw concept huishoudelijk reglement (en waar nodig) statuten voor te leggen. In afwachting daarvan worden tijdelijk enkele artikelen toegevoegd aan het huishoudelijk reglement, die uit het oude havenreglement komen. U vindt de concepten op: https://www.zvhety.nl/vereniging/lidmaatschap/algemene-ledenvergadering .

Veranderingen:

Allereerst is de indeling gewijzigd en de terminologie eenduidiger geworden.
Verder zijn de veranderingen doorgevoerd die de afgelopen jaren in ALV's zijn besproken. Denk aan de schepencommissaris en de tijdelijke ligplaats voor motorschepen. 
Durgerdam en Marken krijgen een eigen havencommissaris.
Zoals bij zoveel andere jachthavens loopt het zomerseizoen nu van 1 april t.e.m. 31 oktober.
De wachtlijstprocedure zoals die al jaar en dag wordt toegepast is nu duidelijk beschreven, evenals de toewijzing per seizoen voor winterligplaatsen, het jollenveld en de stallingsrekken.
Zaken die alleen spelen in Durgerdam (b.v. de pont, het zonnedek en het jollenrek- en dek) of op Marken (parkeren, rode en groene bordjes) zijn apart benoemd.
Ook is een werkbare tekst opgenomen over 'oneigenlijk gebruik' van ligplaatsen, dit naar aanleiding van recente ervaringen.
Enkele zaken zijn uit het havenreglement verdwenen: die worden als supplement op het Huishoudelijk Reglement aan de ALV voorgelegd. Bij de volgende herziening van dat reglement worden zij definitief verwerkt.