Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen

Dé jachthaven van Amsterdam
Durgerdammerdijk 116A. Havenmeester
 06 5162 8873, marifoon #31.

Nieuwe regels vuilwater op komst

Geplaatst op 08-07-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Van de Wadvaarders keregen we onderstaand bericht, dat ook voor ons van belang is:

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor. Die wijziging is erop gericht dat op een pleziervaartuig de afsluiter in de leiding tussen opvangtank/toilet en de huiddoorvoer in gesloten stand verzegeld moet zijn. Daarmee wordt lozing van ongezuiverd toiletwater voorkomen.

Alle eigenaren en gbruikers van pleziervaartuigen met toilet en/of vuilwater opslag aan boord krijgen te maken met de consequenties van deze besluiten.
Lees wat de plannen van het ministerie I&W en zijn en wat bedenkingen van de netwerkgroep Lozingen zijn.

De werkgroep komt tot de conclusies dat:

1. er is zeer actief beleid nodig om te zorgen dat aanzienlijke aantallen goedgekeurde zuiveringen op de markt komen;
2. de overheid zal met een subsidie regeling moeten starten voor de aanschaf van zuiveringen, om de invoering op gang te krijgen en te versnellen;
3. er is zeer actief beleid nodig om een zeer aanzienlijke uitbreiding van uitpompstations te realiseren, zowel per vaargebied als per haven;
4. er is wellicht voor de invoering een differentiatie nodig per vaargebied / provincie;
5. er is een lange invoeringstijd nodig om ad 1 en ad 2 mogelijk te maken. Er moet eerder gedacht worden aan 10 jaar.

Tot 3 september kan iedereen zijn mening over de voorgenomen regelingen geven op consultatie Bal.

Laat svp ook het Y-bestuur (antwoorden op dit bericht) weten wat je van de voorgenomen regelingen vindt