Nieuwe Tarieven voor 2019

Geplaatst op 19-11-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

De ledenvergadering van afgelopen 16 november heeft naast de begroting voor 2019 ook de nieuwe tarieven vastgesteld. Op aangeven van het bestuur werd (in grote lijnen) tot de belangrijkste nu volgende nieuwe tarieven besloten (zie ook het het gehele tarievenoverzicht  2019) :

De zomerliggelden gaan minder omhoog dan het bestuur in eerste instantie in het vergaderboekje aankondigde. Naar aanleiding van een herinnering die wij ontvingen van Kees den Hollander aan de afspraken uit de voorjaars ALV hebben wij de liggelden (i.v.m. de verlenging van het zomerseizoen met 1 maand) voor de vaste liggers met hetzelfde bedrag in centen verhoogd, als het wintertarief vorig jaar verlaagd werd (het winterseizoen is nl. een maand korter geworden). Tel daarbij op de trendmatige (inflatie) correctie en we komen uit op de volgende bedragen: Durgerdam (zomer, binnensteigers): 20 euro per m2 scheepsmaat. Buitensteiger: 11,50 euro per m2. Marken: 12,25 euro per m2 scheepsmaat

Alle andere tarieven zijn met de trendmatige (inflatie)correctie verhoogd. De belangrijkste: omslag algemene kosten per ligplaats: 80 euro, elektraverbruik 32 cent per kWh.

Belangrijke wijzigingen zijn ook aangenomen bij het passententarief in Durgerdam (komend jaar 1,85 per strekkende meter scheepsmaat per nacht) omdat het douchetarief (50 cent) komt te vervallen. Marken blijft gelijk omdat daar weinig of geen faciliteiten zijn (1.50 per meter per nacht).

Belangrijk voor leden is dat de kortingsregeling van maximaal 6 nachten gratis in de verenigingshavens is vervangen door een algemene korting van 50% voor alle leden op de passantentarieven. Wij hopen zo vooral meer leden in een van onze havens te zien, die daar (nog) geen vaste ligplaats hebben! Bij deelname aan een verenigingsevenement geldt nog steeds een nultarief.