Paul Niemanprijs 2019 naar Nico Roos

Geplaatst op 01-12-2019  -  Categorie: Algemeen

Dit jaar ontvangt Nico Roos de Paul Niemanprijs. Traditioneel presenteert de huidige houder de prijs aan zijn opvolger. De lofrede van Hans Knapper voor Nico Roos: "De jaarlijkse uitreiking van de Paul Nieman prijs is altijd een mooi moment. Het mooie bord wordt sinds 1961 uitgereikt aan een gewoon lid, dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de zeilsport, of voor onze vereniging in het bijzonder. Het moge duidelijk zijn, dat het betreffende gewone lid na op deze wijze onderscheiden te zijn, geen gewoon lid meer is. Deze prijs wordt jaarlijks slechts aan één persoon uitgereikt. Het Y heeft zoveel enthousiaste leden, die zich bijzonder verdienstelijk maken voor de vereniging, dat als wij die allemaal zouden onderscheiden, er in plaats van één bord, een heel servies nodig zou zijn.

Binnen onze vereniging wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. Soms is dit werk goed zichtbaar: Er worden nieuwe steigers gelegd, er wordt prachtig nieuw sanitair gebouwd, er worden evenementen en wedstrijden georganiseerd. Soms is vrijwilligerswerk minder zichtbaar. Ons bestuur bestuurt vaak heel stilletjes, secretarissen doen onopvallend werk, zoals het uitpluizen van verzekeringen, het bijhouden van het archief en er zijn zelfs leden, die geheel vrijwillig in hun vrije tijd contact hebben met overheidsdienaren. 

Ook een grote en vrijwel onzichtbare taak zijn de financiën van de vereniging: wij zijn een zogenoemde 'rijke vereniging', dus er is veel geld te tellen en te organiseren. Onze penningmeester Cobie Fransen wordt daar al jaren bij geholpen door Nico Roos. Nico is zeer bekwaam op het gebied van accountancy en stelt zijn talenten geheel vrijwillig ter beschikking aan de vereniging. Hij doet dat zo goed, dat het opvallend is, dat tijdens de ledenvergaderingen de laatste jaren er weinig onenigheid is over de financiën. Dit komt doordat de zaken helder en professioneel zijn georganiseerd. Samen met bestuur en betreffende commissies zorgt Nico voor een stabiele financiele situatie en een vereniging, die op de toekomst is voorbereid. Tijdens hun werk voor de vereniging worden de vrijwilligers regelmatig verwend met koffie met wat lekkers erbij , of een drankje na afloop. Om dit overzichtelijk te maken heeft Nico de post “eigen consumptie” geïntroduceerd . Door deze regeling moeten we nu na afloop van een vergadering bier drinken aan de bar en dat is dan goed voor de belasting. Hoe dat precies werkt weet ik niet, maar ik vind, dat iemand, die dat uitvindt, elke dag een onderscheiding verdient. Behalve dit stille vrijwilligerswerk, doet Nico ook enthousiast en soms luidruchtig aan wedstrijdzeilen. Zijn schip en de Rosamar hebben hetzelfde snelheidspotentieel, waardoor we elkaar nog al eens tegenkomen. Daarbij wordt dan met een grote glimlach keihard gestreden om de punten. We hebben elkaar regelmatig een prijsje afgesnoept. Nu onze namen naast elkaar staan op deze mooie prijs, zou de rust in het peloton wel eens kunnen terugkeren.

Nico, het heeft het bestuur mogen behagen je te onderscheiden met de Paul Niemanprijs. Grote dank voor het werk, dat je voor de vereniging hebt gedaan."