Uitnodiging Ledenvergadering 16 November

Geplaatst op 31-10-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

Het bestuur nodigt de leden uit voor de 133e ALV (najaar) van Zeilvereniging Het Y, te houden op vrijdag 16 november 2018 in het clubschip te Durgerdam.
De aanvangstijd is 20.00 uur.

De begroting 2019 komt z.s.m. online. Het bekende vergaderboekje staat op de Y-website: vergaderboekje-alv20181116.pdf

Meerjarenbegroting ZV Het Y 2019

Begroting ZV Het Y 2019

 

Leden zonder e-mailadres krijgen het boekje thuisgestuurd.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen van de agenda


 2. Een minuut stilte voor onze overleden leden

 3. Notulen van de 133e voorjaarsvergadering van 16 maart 2018

 4. Inleiding van de voorzitter, Frank London: De staat van de vereniging

 5. Ingekomen stukken en mededelingen

 6. Paul Niemanprijs

 7. Financiën (penningmeester, Cobie Fransen): tarieven 2019

 8. Financiën (penningmeester): begroting 2019 (zie afzonderlijk document)

 9. Verslag van de havencommissarissen: Ger Langhout (Durgerdam) en Bouke

  Blijdesteijn (Marken)

 10. Voorstel verenigingsschip (Bob van der Winden, zie bijlage)

 11. De webcommissie lanceert! Het verenigingsforum!

 12. Stand van Zaken verbouwing havenmeesterark (Rob van den Ban en Bob

  van der Winden)

 13. Rondvraag

 14. Sluiting

Wij roepen alle leden op deze vergadering te bezoeken: de ALV is het hoogste orgaan van de vereniging, maar ook bij uitstek de gelegenheid om andere leden te ontmoeten.