Verenigingsschip komt er

Geplaatst op 18-11-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bob

De ledenvergadering heeft afgelopen vrijdag ingestemd met de aanschaf van een verenigingsschip (waarschijnlijk wordt het een 22-voeter). De commissie 'schip' bestaande uit Thijs van Someren, Meike Baretta, Shanti Hendriks, Barbara Borger, Willem Six, Sanne van Rijn, Joop van Rijn, Harro Bouwmeester en Bob van der Winden gaat nu dus snel aan het werk.

In de vergadering bleek ruim draagvlak voor dit experiment; meerdere leden gaven blijk van hun enthousiasme over deze nieuwe ontwikkeling. Een aantal leden gaf daarbij aan dat ze wel graag een uitgebreider plan voor het komende jaar zouden zien (ligplaats, kosten, baten, onderhoud, wedstrijdvaren, etc.). De commissie en het bestuur zegden toe het plan nader uit te zullen werken en te zullen voorleggen op de ALV van 15 maart 2019.
In het voorstel komt aan de orde hoe beheer en onderhoud geregeld zijn, wie met het schip kunnen en mogen varen, of - en welke financiële vergoeding - daartegenover zal staan.

Het eerste jaar is uitdrukkelijk een experimenteel jaar: we gaan na een jaar uitgebreid evalueren en kijken hoe het gelopen is, om dan met een structureler plan voor 2020 te komen.