Versterking Markermeerdijken

Geplaatst op 01-02-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Ger Langhout/Bob

Op 9 jan jl. presenteerden de gemeente Amsterdam, het Hoogheemraadschap HNK en de provincie het zogenoemde IRP aan de bewoners van Durgerdam; onze havencommissaris, Ger Langhout, was erbij.
In 2017 is besloten dat er voor Durgerdam meer tijd nodig was om te komen  tot een gedragen oplossing voor de waterveiligheidsopgave. Dat heet nu INTEGRAAL RUIMTELIJK PROGRAMMA (IRP). Dit IRP is  met  input van deze avond  afgerond en zal half februari definitief worden gemaakt.  Het zal dienen als kader voor de verdere ontwerpstappen. De participatie  is nu  afgerond en er start een nieuwe ontwerpfase inclusief - jawel - participatie door Tom den Boer (WesselinkVanZijst).
Het dijkontwerp van de IRP zal  voor de Zeilvereniging  Het Y  de meeste impact hebben.
In het nu voorliggend dijkontwerp wil men het bestaande dijkprofiel zoveel mogelijk intact laten. Ook blijft de afstand tussen de kruin van de dijk en het water zo klein mogelijk.   In verband met de ligplaatsen in de jachthaven is langs de waterlijn een  beschoeiing vereist en om de voet van de dijk en de bodem van de haven te stabiliseren is een laag breuksteen nodig die onder water komt te liggen op circa 2 m diepte, maar er zijn nog nadere berekeningen nodig alvorens tot een definitieve aanpak te komen: de 3 watersportverenigingen zullen 'ergens' in het voorjaar van 2019 uitgenodigd worden voor een eerste verkennend gesprek.